Lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản học tập, quán triệt NQTƯ4 khóa XII

N. Huyền

Ngày 20/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức khai mạc Hội nghị “Học tập, quán triệt NQ Hội nghị TƯ 4, khóa XII của Đảng” cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, đại diện đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Tham dự hội nghị có hơn 800 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản thuộc các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các hội; lãnh đạo Hội Nhà báo VN, Hội Xuất bản VN; đại diện lãnh đạo các báo Đảng, Đài Phát thanh và Truyền hình, Tạp chí Văn nghệ, Nhà xuất bản, Chi hội xuất bản, Hội Nhà báo; lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật VN, Liên hiệp các Hội Văn học- Nghệ thuật VN và các Tổng Hội, Hội ngành trực thuộc, Ban Tuyên giáo 25 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. 

Hội nghị dự kiến diễn ra trong 2 ngày 20- 21/12.

Lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản học tập, quán triệt NQTƯ4 khóa XII - ảnh 1
PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó trưởng ban Tuyên giáo TƯ

Hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, đại diện lãnh đạo đội ngũ trí thức và văn nghệ sĩ 25 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc tiếp thu, nghiên cứu, quán triệt một cách hệ thống, trên cơ sở đó có nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Hội nghị TƯ 4, đồng thời vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào việc xây dựng chương trình hành động của đơn vị và từng cá nhân để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, gắn với tuyên truyền sâu rộng nghị quyết trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó trưởng ban Tuyên giáo TƯ cho biết, Hội nghị TƯ 4 khoá XII đã thành công tốt đẹp, hội nghị đã bàn thảo thông qua nhiều văn bản quan trọng như: Nghị quyết về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hoá” trong nội bộ; Nghị quyết về một số chủ trương chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức mạnh của nền kinh tế; Nghị quyết về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị, xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách năm 2017 và một số vấn đề quan trọng khác.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị TƯ 4 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có tầm quan trọng đặc biệt nhất là việc quán triệt và tổ chức, triển khai Nghị quyết số 04 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hoá” trong nội bộ nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ Đảng viên công chức, viên chức, người lao động mà trước hết là đội ngũ các cán bộ lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, lãnh đạo các hội hoa học, kĩ thuật các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, đại diện đội ngũ trí thức, lãnh đạo chủ chốt và đại diện văn nghệ sĩ thuộc Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật.

Phó trưởng ban Tuyên giáo TƯ cũng đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản tư tưởng chỉ đạo những nội dung cốt lõi và nhiệm vụ giải pháp cần triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị trong đó chú trọng đến việc thực hiện Nghị quyết số 04 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Đồng thời chú trọng những nội dung liên quan đến lĩnh vực ngành nghề đang công tác để chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch, rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Xác định mỗi tập thể và từng cá nhân cán bộ, đảng viên, người lao động phải làm gì để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị TƯ 4 khoá XII của Đảng, đồng thời cần chủ động tuyên truyền về Nghị quyết đến đông đảo cán bộ đảng viên, văn nghệ sĩ và những người làm báo trong cả nước.

Hội nghị được tổ chức theo tinh thần đổi mới đề cao tính thiết thực và hiệu quả không phô trương hình thức. Cùng với giới thiệu quán triệt, truyền đạt, nghiên cứu nội dung các chuyên đề hội nghị coi trọng và dành thời gian để các đại biểu thảo luận, phân tích, trao đổi làm sâu sắc thêm các nội dung, vấn đề cần quan tâm, gắn học tập, nghiên cứu, quán triệt nội dung Nghị quyết với phân tích đấu tranh, phê phán nhận thức sai lệch, thông tin, quan điểm sai trái trên cơ sở đó tạo sự thống nhất về ý chí và quyết tâm chính trị cao trong quá trình triển khai.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet