Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Hoàng Nam

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia để tham dự Lễ Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga.

Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Sáng nay (5/11), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017).

Tham dự lê kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Hoàng Trung Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương  MTTQ Việt Nam.

Cùng dự còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể của Trung ương; các đại biểu lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; các tướng lĩnh; đại sứ và cán bộ Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam; lãnh đạo và nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ thành phố Hà Nội; các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Dù cho vật đổi sao dời, tinh thần Cách mạng Tháng Mười và những thành quả lịch sử cũng như cống hiến to lớn của nhân dân các dân tộc trong Liên bang Xô Viết đối với loài người mãi mãi không bao giờ phai mờ, mãi mãi sẽ còn ghi đậm trong tâm trí của mọi người có lương tri trên toàn thế giới. Rõ ràng, nhờ có đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng ta, dưới ánh sáng của Chủ nghĩa Mác- Lênin, với ý chí tự lực, tự cường của dân tộc, kết hợp với sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Liên Xô, Trung Quốc, các nước xã hội chủ nghĩa anh em và bạn bè quốc tế, cách mạng Việt Nam mới có được những thành tựu to lớn như ngày hôm nay".

Theo Tổng Bí thư, công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua của đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đó là kết quả của quá trình đổi mới có nguyên tắc, năng động trên cơ sở kiên định và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời cũng là cơ sở để mỗi người Việt Nam nhận thức sâu sắc hơn tầm vóc lịch sử, ý nghĩa và giá trị hiện thực của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại đối với cách mạng Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.

Thành tựu mà nước ta đạt được minh chứng cho sức sống của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước ở phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách. Song, với lý tưởng cao đẹp và những bài học thực tiễn sâu sắc từ Cách mạng Tháng Mười Nga tiếp tục soi rọi, tỏa sáng, nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu để phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Vinh phát biểu tại buổi lễ.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga thay mặt những người Việt Nam đã học tập, nghiên cứu và công tác tại Liên bang Xô Viết đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm thiết thực và toàn diện của Đảng, Nhà nước Việt Nam; sự giúp đỡ hết lòng và bằng tình cảm quý mến, trân trọng của nhân dân Liên Xô và nhân dân Nga dành cho Việt Nam.

Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm.

Cách mạng Tháng Mười Nga là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX, đánh dấu mốc mới trong lịch sử phát triển của nhân loại. Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã dẫn tới sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa - nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trong lịch sử loài người.

Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã cổ vũ, lôi cuốn mạnh mẽ phong trào cách mạng giải phóng dân tộc của những nước thuộc địa ở Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ Latinh… Đối với Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười Nga đã chỉ ra con đường giải phóng dân tộc và khởi đầu sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và toàn diện của Đảng, Nhà nước và nhân dân Liên Xô đối với cách mạng Việt Nam. Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017) là ngày lễ lớn và là sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2017 của đất nước ta với nhiều hoạt động lớn diễn ra trên địa bàn TP Hà Nội.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet