Lãnh đạo DNNN phải xây dựng kế hoạch tái cơ cấu

Nguyễn Tuân

Nằm trong nhóm giải pháp về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, Chính phủ đã giao lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước trực tiếp xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện.
Lãnh đạo DNNN phải xây dựng kế hoạch tái cơ cấu - ảnh 1

Cụ thể, Chủ tịch Hội động thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước và DNNN phải xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu DNNN phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Định kỳ hàng quý, các lãnh đạo doanh nghiệp trên phải báo cáo tình hình thực hiện về Bộ Tài chính và Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, đến các cơ quan chức năng về những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.

Trong giai đoạn 2016-2020, Chính phủ cũng sẽ kiện toàn Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp ở Trung ương và Ban Đổi mới doanh nghiệp ở các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Định kỳ giao ban giữa Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp ở Trung ương và các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có nhiều DNNN thực hiện sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu để kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Song song với những giải pháp trên, Chính phủ cũng yêu cầu sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan đến tổ chức, hoạt động của DNNN cho phù hợp với các luật mới được ban hành (Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp) và yêu cầu thực tiễn đề ra.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet