Lào Cai lắp camera để phạt người hút thuốc lá

Khánh Ngọc

Lào Cai cam kết xây dựng môi trường văn phòng UBND tỉnh không thuốc lá bằng cách lắp các camera và các biển báo cấm hút thuốc.

Theo công văn số 218 của văn phòng UBND tỉnh Lào Cai văn phòng UBND tỉnh đã lắp đặt các biển báo cấm hút thuốc lá và các camera giám sát tại các hành lang trong trụ sở UBND tỉnh để theo dõi, giám sát các hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá, an ninh trật tự trong trụ sở.

Với tinh thần chung tay thực hiện các quy định về phòng, chống tác hại thuốc lá và văn phòng UBND tỉnh không muong muốn phải gửi hình ảnh vi phạm tới cơ quan thường trực ban chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá của tỉnh và cơ quan, đơn vị của người vi phạm hút thuốc lá tại trụ sở UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh trân trọng đề nghị các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, các hiệp hội, doanh nghiệp, các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh phổ biến, tuyên truyền tới công chức, viên chức khi đến liên hệ, công tác, hội họp tại trụ sở UBND tỉnh, thực hiện nghiêm túc quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet