Lào Cai: Nêu gương 60 tập thể, cá nhân điển hình xây dựng nông thôn mới

Lào Cai

6/9 huyện, thành phố có 60 tập thể, cá nhân điển hình trong Chương trình xây dựng nông thôn mới quý I/2015 được nêu gương
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng điều phối tỉnh và Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh tổ chức thẩm định, lựa chọn và nêu gương điển hình trong Chương trình xây dựng nông thôn mới quý I/2015.
Bản định cư ở A Mú Sung, Bát Xát.

Theo đó, 6/9 huyện, thành phố có 60 tập thể, cá nhân điển hình trong Chương trình xây dựng nông thôn mới quý I/2015 được nêu gương. Trong đó, các huyện: Bảo Thắng có 9 tập thể, 14 cá nhân; Bảo Yên 2 tập thể, 7 cá nhân; Bát Xát 5 tập thể; Mường Khương 5 tập thể, 10 cá nhân; Si Ma Cai 1 tập thể và TP Lào Cai 10 tập thể. Riêng 3 huyện: Sa Pa, Văn Bàn và Bắc Hà không có tập thể, cá nhân điển hình trong Chương trình xây dựng nông thôn mới quý I/2015.

Các tập thể và cá nhân điển hình trong Chương trình xây dựng nông thôn mới sẽ được nêu gương trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại các hội nghị chuyên đề, hội nghị báo cáo viên, hội nghị tuyên vận ở các cấp, các ngành.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet