Lào Cai thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Cao Minh

Đó là kết quả được công bố tại Hội nghị thẩm định các xã hoàn thành nông thôn mới năm 2015 do Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Lào Cai giai đoạn 2010 – 2020 tổ chức vừa qua.

 

Ông Nguyễn Thanh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị, có thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh; trưởng, phó ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới các huyện, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thanh Dương chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại 17 xã đăng ký hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2015 và kết quả thẩm tra, thẩm định hồ sơ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của các xã này. Tính đến nay, 11/17 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí.

Qua thảo luận, đánh giá, các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh đã bỏ phiếu đồng ý 11 xã đạt chuẩn NTM năm 2015 gồm: Đồng Tuyển, Tả Phời (TP Lào Cai), Bản Xen, Bản Lầu (Mường Khương), Bản Vược (Bát Xát), Hòa Mạc (Văn Bàn), Bảo Nhai (Bắc Hà), Xuân Quang, Sơn Hải (Bảo Thắng), Việt Tiến, Yên Sơn (Bảo Yên). Như vậy, đến nay toàn tỉnh đã có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

6 xã  đến thời điểm này chưa hoàn thành đó là: Khánh Yên Hạ, Khánh Yên Thượng (Văn Bàn), Sín Chéng (Si Ma Cai), Nghĩa Đô (Bảo Yên), Bản Qua (Bát Xát), Xuân Giao (Bảo Thắng).

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ hơn kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là 17 xã đăng ký hoàn thành các tiêu chí NTM năm 2015, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng nông thôn mới thời gian qua, đề xuất những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn.

Thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM tỉnh bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM tỉnh, các ngành, địa phương đã có nhiều sáng tạo và vận dụng linh hoạt cơ chế, chính sách khi triển khai, thực hiện Chương trình xây dựng NTM tại cơ sở. Đồng chí yêu cầu, thời gian tới, ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM các huyện, thành phố cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng NTM, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí không liên quan đến kinh phí hỗ trợ của Nhà nước.

Để đạt được kết quả cao trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, các sở, ban, ngành được phân công giúp đỡ các xã cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn kịp thời.

Các địa phương thực hiện lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện tiêu chí nông thôn mới, quan tâm đến những xã mà tỷ lệ các tiêu chí đạt thấp, trong đó cần đặc biệt quan tâm đến chuyển dịch cơ cấu sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, xóa đói, giảm nghèo và bảo vệ môi trường

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu, sau hội nghị này, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ra quyết định công nhận các xã đạt chuẩn NTM trước ngày 30/10/2015. Đối với 11 xã  được công nhận đạt chuẩn trong đợt này cần tiếp tục đẩy mạnh nhân rộng các mô hình sản xuất, nâng cao đời sống của người dân trong những năm tới, đảm bảo phát triển bền vững.

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet