​Lào Cai: Triển khai chính sách an sinh tới từng thôn, bản

Huyền Anh

Trong tháng tỉnh đã giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 80 lao động, lũy kế 610 lao động; giải quyết việc làm cho 7.950 lao động, đạt 63,9% KH. Tuyển sinh và đào tạo được 1.887 người ; lũy kế 9.157 người, đạt 65,4% KH.

 

Nhiều hộ nông dân Lào Cai thoát nghèo nhờ trồng cây dược liệu

6.500 hộ thoát nghèo trong năm

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lào Cai, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề và các vấn đề xã hội trong tháng 8 được duy trì. Cụ thể, trong tháng tỉnh đã giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 80 lao động, lũy kế 610 lao động; giải quyết việc làm cho 7.950 lao động, đạt 63,9% KH. Tuyển sinh và đào tạo được 1.887 người ; lũy kế 9.157 người, đạt 65,4% KH.

Một báo cáo khác của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai cũng chỉ ra rằng theo kế hoạch đến hết năm 2017, toàn tỉnh có 6.500 hộ thoát nghèo, tương đương giảm 4,5%, bằng 90% so với kế hoạch đề ra. Đến thời điểm này, tổng số hộ nghèo còn lại ước 37.335 hộ, tương đương 22,91%.

Có được kết quả trên là do các cấp, các ngành quan tâm, có nhiều giải pháp thực hiện. Trước hết, các chỉ tiêu, kế hoạch giảm nghèo cụ thể đã được tỉnh giao ngay từ đầu năm. Nhiều chương trình, chính sách giảm nghèo được thực hiện đồng bộ, có tác động hỗ trợ mạnh mẽ, giúp hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo. Mặt khác, người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục có chuyển biến về nhận thức, nỗ lực thoát nghèo và vươn lên làm giàu.

Nhiều chính sách an sinh được triển khai đồng bộ

Trong năm 2017, nhiều chính sách an sinh xã hội tiếp tục được triển khai đồng bộ, sâu rộng đến từng thôn, bản như: Hỗ trợ xuất khẩu lao động, đẩy mạnh hợp tác sử dụng lao động qua biên giới; đầu tư xây dựng các công trình cấp nước, điện sinh hoạt; mạng lưới bưu chính, viễn thông vươn tới vùng xa, phục vụ chính quyền và nhân dân. Các chương trình tín dụng đối với hộ nghèo được thực hiện đầy đủ. Đến nay, tổng dư nợ lên tới 1.033 tỷ đồng với 30.020 hộ nghèo có quan hệ tín dụng; hỗ trợ 17.320 hộ thanh niên vay vốn, dư nợ trên 580 tỷ đồng; hỗ trợ 25.861 hộ vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh hiệu quả, dư nợ gần 1.219 tỷ đồng…

Mặc dù vậy, công tác xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh vẫn còn hạn chế. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xoá đói, giảm nghèo chưa thực sự sâu rộng; các chính sách, dự án giảm nghèo còn đầu tư dàn trải; có những bất cập nhất định trong thực hiện chính sách đối với hộ nghèo đa chiều; nhận thức của người nghèo ở một số nơi chưa có sự thay đổi, vẫn giữ phong tục, tập quán canh tác lạc hậu, tư duy và các kỹ năng phát triển kinh tế hộ gia đình còn yếu, mang nặng tính tự cung, tự cấp; tiến độ giải ngân nguồn vốn xây dựng nông thôn mới còn chậm...

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững tỉnh,  cho biết: Để tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, các cấp, các ngành liên quan cần đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích hộ nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo. Phát huy mạnh mẽ dân chủ trong xoá đói, giảm nghèo, lấy ý kiến người dân làm gốc để thực hiện hiệu quả các chính sách, dự án giảm nghèo. Kết hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa thực hiện các mục tiêu giảm nghèo với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới. Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư phát triển, xoá đói, giảm nghèo khu vực nông thôn; ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, sản xuất.

Những kết quả đạt được khẳng định hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh thông qua các chủ trương, chính sách xóa đói, giảm nghèo. Thời gian tới, những chương trình, giải pháp tiếp tục được triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet