Lào Cai triển khai nhiệm vụ giảm nghèo bền vững quý II năm 2016

P.V

Ngày 22/4 vừa qua, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2016 về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Hội nghị đã điểm lại những kết quả mà toàn tỉnh đạt được sau khi thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm gắn với phong trào thi đua "Lào Cai chung sức xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững" quý I/2016. Nổi bật nhất là việc UBND tỉnh đã phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015; xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai Đề án giảm nghèo bền vững cho các sở, ngành có liên quan. Sở Kế hoạch và đầu tư đang chủ trì để phân khai nguồn tiền trên 300 tỷ TƯ giao cho Tỉnh để thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững. Giai đoạn này trên địa bàn tỉnh, các chính sách an sinh xã hội cho hộ nghèo cũng tiếp tục được quan tâm.

Về nhiệm vụ của quý II, Hội nghị hướng đến tiếp tục hoàn thiện các công tác chỉ đạo, chỉ đạo và quyết liệt thực hiện để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới; tiến hành phân khai kinh phí thực hiện giảm nghèo đến các địa phương, thực hiện đầy đủ các chính sách liên quan đến hộ nghèo, trong đó, nhiệm vụ quan trọng nhất là chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, đồng thời, quan tâm nhiều hơn đến vệ sinh môi trường nông thôn, vệ sinh an toàn thực phẩm; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; ổn định an ninh, trật tự nông thôn.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet