Lào Cai triển khai thực hiện mô hình “Thôn Nông thôn mới, thôn kiểu mẫu”

Minh Thư

Theo Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai, mô hình “Thôn Kiểu mẫu” và “Thôn Nông thôn mới” bước đầu đã phát huy hiệu quả, được nhân dân nhiệt tình tham gia hưởng ứng.

Người dân có ý thức tự giác thực hiện các nội dung công việc thuộc về nhân dân, tự trao đổi, bàn bạc, thống nhất và quyết định các nội dung công việc theo 15 tiêu chí và 28 chỉ tiêu của UBND tỉnh đã ban hành. Trong đó, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, thành lập các tổ nhóm liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm được nhân dân đặc biệt quan tâm như ở xã Văn Sơn, Phú Nhuận, Cốc San, Lùng Vai, Yên Sơn....

Người dân đã chủ động trong công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh chuồng trại, đường làng, ngõ xóm sanh - sạch đẹp và đảm bảo an ninh trật tự nông thôn, vận động con cái ... đây chính là cách làm để duy trì các tiêu chí nông thôn mới đã đạt của các xã và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với 28 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Lào Cai triển khai thực hiện mô hình “Thôn Nông thôn mới, thôn kiểu mẫu”.

Năm 2017, toàn tỉnh có 201 thôn đăng thực hiện mô hình, trong đó có 45 thôn đăng ký “Thôn Kiểu mẫu”, 156 thôn đăng ký “Thôn Nông thôn mới” nhân dân đã chủ động sửa chữa và làm mới được 810 nhà vệ sinh, 516 nhà tắm, 412 chuồng trại chăn nuôi, 366 sửa chữa, nâng cấp nhà cửa sạch sẽ khang trang, 775 hộ chỉnh trang hàng rào, trồng cây xanh quanh nhà, xây dựng 65 lò đốt rác, nhân dân tự dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm 7.626 lượt, xây dựng 7 bãi rác tập trung.

Công tác vệ sinh môi trường được cải thiện, qua tuyên truyền, vận động nhân dân đã ý thức được tầm quan trọng của môi trường đối với cuộc sống nên đã chủ động tham gia vệ sinh nhà cửa, quét dọn đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, thu dọn rác thải sinh hoạt,… từ đó đã góp phần quan trọng trong việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt một cách bền vững.

Đặc biệt, đã tạo sự lan tỏa từ thôn này sang thôn khác để có sự cạnh tranh để thúc đẩy phát triển. Trong tháng 9, Thành phố Lào Cai đã ban hành quyết định công nhận “Thôn Kiểu mẫu” cho 3 thôn (Cóc 1- Tả Phời; Cóc 2- Tả Phời; Dạ 2- Cam Đường).

Để chủ động trong công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tại các xã dự kiến hoàn thành trong năm 2017, BCĐ nông thôn mới tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra, rà soát 30 xã dự kiến hoàn thành giai đoạn 2016-2020, trong đó đã lựa chọn 8 xã có khả năng hoàn thành nông thôn mới năm 2017, gồm các xã (Khánh Yên Hạ (huyện Văn Bàn), Mường Vi (huyện Bát Xát), Sín Chéng (huyện Si Ma Cai), Na Hối (huyện Bắc Hà), Xã Lương Sơn (huyện Bảo Yên), Phong Niên (huyện Bảo Thắng), Võ Lao (huyện Văn Bàn), Si Ma Cai (huyện Si Ma Cai).

Trong đó có 4 xã chuyển tiếp từ năm 2016 và 4 xã đăng ký mới năm 2017; với 75 danh mục công trình, tổng kinh phí khai toán là để đạt mức tối thiểu các tiêu chí là 118.984 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh là 68.985 triệu đồng; các ngành đầu tư: 7.560 triệu đồng; ngân sách huyện, xã bố trí và huy động cộng đồng: 42.439 triệu đồng (Tại Quyết định 1191/QĐ-UBND ngày 14/4/2017).

Hiện nay các huyện và xã đang tập trung chỉ đạo với tinh thần quyết tâm cao. Đến nay 56/75 công trình đã triển khai khởi công thực hiện; còn 19 công trình chưa triển khai thực hiện: xã Lương Sơn: 5 công trình; Võ Lao: 3 công trình; Si Ma Cai 2 công trình; Phong Niên: 9 công trình (trong đó có 2 công trình là nghĩa trang và bãi rác; 7 công trình đường giao thông). Hiện nay có 17/56 công trình đã thi công xong, ban giao đi vào sử dụng. Trong 9 tháng đầu năm các xã đã triển khai cứng hóa được 24,59/61,05 km đường giao thông nông thôn; xây dựng 352 nhà tiêu hợp vệ sinh và 236 chuồng trại; Xóa 201 nhà tạm dột nát.

Để công tác giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới thiết thực, kịp thời và đạt hiệu quả cao, các đồng chí lãnh đạo cùng các tổ giúp việc thường xuyên liên hệ, xuống cơ sở nắm bắt tình hình, lựa chọn các tiêu chí hoàn thành trong năm đối với xã được giúp đỡ, đồng thời xây dựng kế hoạch giúp đỡ xã theo từng quý phù hợp với lộ trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, nâng cao chất lượng và duy trì các tiêu chí đã đạt chuẩn.

Trong 9 tháng, các tổ công tác, các lãnh đạo đã trực tiếp xuống cơ sở ủng hộ được 503 triệu đồng tiền mặt, tặng 4.004 xuất quà, 246 tấn xi măng, 5,5 vạn viên gạch; 1.572 ngày công lao động, khám chữa bệnh cho 2.669 lượt người, ủng hộ 463 m3 cát sỏi, 200 tấm proximăng, 350m đường, xây dựng 13 nhà tình nghĩa, 4.610 bộ quần áo, 136 xuất học bổng, 5 con bò; Tổng trị giá khoảng trên 8.273 triệu đồng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet