Lao động tiên tiến có được nâng bậc lương trước thời hạn?

Hỏi: Tôi là giáo viên của trường THPT công lập. Tôi được tập thể bình chọn là lao động tiên tiến 3 năm liên tục. Xin hỏi Tòa soạn, trường hợp của tôi có được nâng bậc lương trước thời hạn hay không?

Hỏi: Tôi là giáo viên của trường THPT công lập. Tôi được tập thể bình chọn là lao động tiên tiến 3 năm liên tục. Xin hỏi Tòa soạn, trường hợp của tôi có được nâng bậc lương trước thời hạn hay không?

* Trả lời:

Theo Điểm a, e Khoản 1 Điều 3 Thông tư số: 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định điều kiện, tiêu chuẩn và chế độ nâng bậc lương trước thời hạn như sau:

Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này đạt đủ 2 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

Tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích khác nhau của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trao đổi với cấp ủy và Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp quy định cụ thể trong Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị.

Căn cứ vào quy định này, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện được xét nâng bậc lương trước thời hạn hằng năm do tập thể bình chọn, nhưng mỗi năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

Như vậy, theo quy định nêu trên và theo thư bạn viết, việc nâng bậc lương trước thời hạn của bạn còn phụ thuộc vào Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của đơn vị mà bạn đang công tác.

Do đó, tốt nhất là bạn nên nghiên cứu lại Quy chế này của nhà trường và trực tiếp hỏi Kế toán của đơn vị được giải đáp thỏa đáng.

Nguồn GD&TĐ

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet