Lập đội tình nguyện phòng chống HIV/AIDS đảm bảo an ninh trật tự

N. Huyền

Phòng Lao động – TB&XH huyện thực hiện tốt công tác của các đội công tác xã hội tình nguyện phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội nâng cao chất lượng đời sống của người dân nơi đây.
 Lập đội tình nguyện phòng chống HIV/AIDS đảm bảo an ninh trật tự - ảnh 1
Đội tình nguyện phòng chống AIDS huyện Ba Vì đã vận động 151 đối tượng đăng ký và uống thuốc Methadon tại Trung tâm Y tế huyện

Tại TP Hà Nội, từ năm 2003-2008, thành phố cai nghiện tại gia đình và cộng đồng cho 1.144 trường hợp, tỉnh Hà Tây (cũ) cai nghiện cho 1.279 trường hợp. Trong đó tại thời điểm này, huyện Ba Vì đã phân loại gần 500 người nghiện và liên quan đến ma túy. Đối tượng nghiện chưa có biểu hiện phạm tội thì giao cho các ban, ngành động viên cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Tuy nhiên tỷ lệ cai nghiện tại cộng đồng đạt kết quả không cao.

Trước tình hình này, ngay từ đầu năm 2016, phòng Lao động – TB&XH huyện Ba Vì luôn bám sát các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và của Ban chỉ đạo huyện triển khai thực hiện tốt các mặt công tác của đội công tác tình nguyện trên địa bàn đảm bảo đúng chính sách và góp phần mang lại hiệu quả trong phòng chống AIDS – PCTNMT, mại dâm trên địa bàn.

Trên cơ sở Thông tư số 24/2012 của Liên Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính; Nghị quyết số 18/2015, ngày 02/12/2015 của Hội đồng nhân dân thành phố; Quyết định số 04/2016 của UBND thành phố, Ba Vì là huyện đầu tiên của thành phố thực hiện Quy định về thành lập tổ chức hoạt động và chế độ chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện PC AIDS – PCTNMT, mại dâm tại các xã, thị trấn.

Để thực hiện có hiệu quả công tác này, Phòng Lao động – TB&XH huyện Ba Vì đã tham mưu để UBND huyện ban hành công văn hướng dẫn, kiện toàn Đội công tác xã hội tình nguyện tại 31 xã, thị trấn, hướng dẫn cụ thể về cơ chế chính sách, cơ cấu tổ chức, trình tự thực hiện, quy chế hoạt động, thủ tục hồ sơ và phân công nhiệm vụ cho cán bộ Ban chỉ đạo cơ sở. UBND huyện đã ra Quyết định thành lập 31 Đội công tác xã hội tình nguyện và bước đầu công nhận 250 đội viên, có độ tuổi từ 22 đến 65 và Ban hành Quyết định áp dụng quản lý sau cai nghiện với các đối tượng đã chấp hành, đủ điều kiện cai nghiện tại trung tâm; tuyên truyền.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm cùng với các ngành chức năng lập 20 hồ sơ đưa đối tượng liên qua đến ma túy vào diện quản lý, giáo dục tại xã, thị trấn; vận động đưa 61 người nghiện vào cai nghiện tại trung tâm cai nghiện tự nguyện; vận động 151 đối tượng đăng ký và uống thuốc Methadon tại Trung tâm Y tế huyện.

 Phòng đã tổ chức ban hành cuốn tài liệu dùng cho Đội công tác XHTN trên cơ sở các quy định của pháp luật liên quan đến công tác nghiệp vụ quản lý các đối tượng, công tác phát hiện, phòng ngừa, phát động phong trào “Mỗi tình nguyện viên giúp đỡ 1 đối tượng cụ thể”. Trong quá trình hoạt động, Đội đã cùng các ngành có liên quan tích cực phối hợp, trao đổi, trang bị nghiệp vụ chuyên môn để có thêm kiến thức làm tốt công tác phòng ngừa mà còn phòng chống buôn bán ma túy, buôn bán người, quản lý tốt các đối tượng tạm trú, tù tha về ma túy... góp phần đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội.

Song song với đó, phòng Lao động – TB&XH huyện Ba Vì còn phối hợp với các ngành như Công an, Tư pháp, viện kiểm sát trong việc lập hồ sơ, đưa người nghiện đi cai bắt buộc cũng như tự nguyện cai, rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ. Tham mưu với BCĐ huyện và xã trong công tác tư vấn, tuyên truyền, cảm hóa thuyết phục đối tượng và gia đình hợp tác trong công tác cai nghiện; đẩy mạnh phối hợp giải quyết việc làm, cho vay vốn, hỗ trợ, đào tạo nghề cho lao động giúp tái hòa nhập cộng đồng ổn định đời sống; phối hợp với Chi cục PC TNXH trong việc nâng cao năng lực cho Đội công tác xã hội tình nguyện, mở lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng giúp đỡ người nghiện, người sau cai, người bán dâm, nạn nhân bị mua bán trở về, người nhiễm HIV,AIDS...

Sự tham mưu kịp thời của Phòng Lao động - TB&XH huyện trong việc thành lập và hoạt động tích cực của Đội công tác xã hội tình nguyện, sự phối hợp giữa các ngành thành viên Ban chỉ đạo, kết hợp với làm tốt công tác tuyên truyền vận động, phòng ngừa đấu tranh với TNXH, MT, MD và phòng chống AIDS trong những tháng qua, đã góp phần quan trọng vào việc đảm bào an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet