Lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tài nguyên nước sông Hồng

Diệu Thùy

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa ký ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định đề cương đồ án “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng-Thái Bình”

Hội đồng thẩm định đề cương đồ án “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình gồm 29 thành viên, bao gồm các nhà quản lý, khoa học, các chuyên gia đầu ngành trong các vực tài nguyên nước, môi trường, thủy lợi, thủy điện, xã hội, giao thông thủy…

Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá, thẩm định đề cương, nội dung, phương án và hồ sơ đồ án Quy hoạch tài nguyên nước trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình; chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định và báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường để làm căn cứ phê duyệt Quy hoạch Tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình theo quy định.

Thời gian qua, Dự án tỷ đô dọc sông Hồng của bầu Thụy đang gây tranh cãi về tính khả thi 

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Quy hoạch tổng thể khai thác sông Hồng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành lập 4 nhóm chuyên gia để tập trung nghiên cứu, đánh giá hiện trạng, diễn biến tài nguyên nước và đề xuất phương án quy hoạch; đánh giá tác động của các công trình mới đến dòng chảy, hoạt động khai thác, sử dụng nước ở dưới hạ du, thoát lũ… 

Hiện nay, Bộ TNMT đang chỉ đạo các cơ quan, nhóm chuyên gia xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết từng nội dung, nhiệm vụ và khẩn trương triển khai thực hiện, bao gồm cả kế hoạch lấy ý kiến, huy động sự tham gia của các địa phương liên quan, các nhà khoa học, các cơ quan nghiên cứu, các tổ chức chính trị, xã hội, đại diện cho lợi ích của người dân trên lưu vực, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Hồng.

Bộ TNMT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh tên Quy hoạch tổng thể khai thác sông Hồng thành Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng- Thái Bình.

Chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối, bổ sung nhiệm vụ, kinh phí năm 2016 cho Bộ Tài nguyên và Môi trường để khẩn trương khiển khai xây dựng Quy hoạch.

Chỉ đạo các Bộ cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến Việt lập Quy hoạch và phối hợp tham gia trong suốt quá trình lập Quy hoạch.

Đồng thời, cho phép một số chuyên gia nước ngoài có kinh nghiệm về xây dựng quy hoạch lưu vực tham gia tư vấn, hỗ trợ, phối hợp Bộ Tài nguyên và môi trường trong quá trình xây dựng Quy hoạch

Lưu vực sông Hồng- Thái Bình, là lưu vực sông lớn thứ hai ở nước ta, là lưu vực sông liên quốc gia với tổng diện tích lưu vực 169 nghìn km2, tổng lượng dòng chảy trung bình hằng năm khoảng 135 tỷ m3. Trong đó, 48% diện tích lưu vực ở Trung Quốc, với tổng lượng nước khoảng 39% (52,2 tỷ m3), phần trong nước có diện tích gần 87 nghìn km2 với tổng lượng nước trung bình hằng năm khoảng 83 tỷ m3.

Lưu vực sông Hồng- Thái Bình bao gồm nhiều tiểu lưu vực sông lớn như sông Đà, Lô, Thao, Gâm, Cầu- Thương…và cả vùng đồng bằng sông Hồng.

Những vấn đề điều hòa, phân bổ nguồn nước, bảo vệ tài nguyên nước và phòng, chống tác hại do nước gây ra để đáp ứng hài hòa giữa yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường trước mắt với việc đảm bảo tính bền vững, lâu dài là hết sức phức tạp, bao gồm cả những vấn đề liên quan đến nguồn nước liên quốc gia.

Theo đó, Quy hoạch tài nguyên nước bao gồm: phân bổ nguồn nước; bảo vệ tài nguyên nước; phòng, chống và khắc phục hậu quả, tác hại do nước gây ra.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet