Một nhóm 12 nhà điêu khắc - dẫn đầu là người 7 lần giữ kỷ lục Ted Siebert - sử dụng 1.800 tấn cát để xây dựng lâu đài ở bãi biển Virginia Beach, Florida (Mỹ) nhằm đánh bại kỷ lục lâu đài cát cao nhất thế giới.

Dự kiến nhóm mất khoảng 3 tuần để hoàn thành công trình này, và sẽ trưng bày tại bãi biển trong ít nhất 3 tuần. Lâu đài có các địa danh nổi tiếng như tượng Nữ thần Tự do, Tháp nghiêng Pisa.

Theo CAĐN online