Lấy ý kiến sửa Bộ luật Hình sự: Báo chí cần đa dạng hóa hình thức thông tin

Hồng Chuyên

Đó là yêu cầu của UV Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ Công bố Nghị quyết của UBTV Quốc hội và Quyết định của TT Chính phủ về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Bộ luật Hình sự.

Chiều ngày 15/7, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp với Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội và Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ Công bố Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Bộ luật Hình sự, sửa đổi, (BLHS). 

Phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố, UV Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, HĐND, UBND các địa phương nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của UBTV Quốc hội và Kế hoạch của Chính phủ về việc lấy ý kiến nhân dân. Phó Thủ tướng đề nghị TAND tối cao, VKSND tối cao cần có kế hoạch lấy ý kiến rộng rãi trong toàn ngành của mình, bằng kinh nghiệm và tri thức đóng góp ý kiến quan trọng, tính sát thực cao vào dự thảo BLHS (sửa đổi). 

Đối với các đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội nghề nghiệp có kế hoạch phổ biến tới toàn thể hội viên, đoàn viên. UV Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Các cơ quan thông tấn báo chí cần dành thời lượng cần thiết để tuyên truyền, đa dạng hoá các hình thức thông tin để người dân có thể hiểu được những điểm mới của bộ luật lần này và tích cực đóng góp ý kiến”.

Đối với các cơ quan được giao nhiệm vụ tổng hợp ý kiến, Phó Thủ tướng yêu cầu làm việc nghiêm túc, khoa học để tổng hợp ý kiến một cách đầy đủ, chính xác, hiệu quả…

UV Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ công bố

Trước đó, ngày 13/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã thay mặt UBTV Quốc hội ký ban hành Nghị quyết số 972/NQ-UBTVQH13 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), đã được chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII. 

Mục đích của việc tổ chức lấy ý kiến nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ của nhân dân trong việc góp ý vào nội dung dự thảo BLHS (sửa đổi), bảo đảm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết của Đảng, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp để BLHS đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. 

Đối tượng lấy ý kiến là các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Nội dung lấy ý kiến là toàn bộ Dự thảo luật, trong đó tập trung vào các vấn đề trọng tâm do Chính phủ xác định. 

Có nhiều hình thức lấy ý kiến nhân dân, như góp ý trực tiếp bằng văn bản; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm; thông qua Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp; hoặc các hình thức phù hợp khác…

Thực hiện Nghị quyết số 972, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 14/7/2015 và kèm theo Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo BLHS (sửa đổi). Theo đó, các ý kiến góp ý của nhân dân phải được tổng hợp đầy đủ, chính xác làm cơ sở để cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo BLHS (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII. 

Thời gian lấy ý kiến nhân dân bắt đầu từ ngày 15/7/2015 và kết thúc vào ngày 14/9/2015. Về 8 vấn đề trọng tâm mà Chính phủ xác định bao gồm: Vấn đề trách nhiệm hình sự của pháp nhân; phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên và các biện pháp thay thế xử lý của người chưa thành niên phạm tội; việc bỏ hình phạt tử hình ở một số tội; về chuyển đổi hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ thành hình phạt tù có thời hạn; về hình phạt trục xuất; việc thay thế tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng bằng những tội danh cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế; việc bổ sung trường hợp xử lý hình sự đối với người trộm cắp tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng; việc bãi bỏ một số tội phạm và bổ sung một số tội phạm mới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet