Lấy ý kiến về nội dung Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững

Hương Lan

Sáng 30/9/2013, tại Bắc Giang, Tổng cục Lâm nghiệp đã tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến của các chủ rừng và một số cơ quan/đơn vị liên quan về nội dung Bộ tiêu chuẩn quốc gia quản lý rừng bền vững.

Thừa ủy quyền Tổng cục trưởng, Ông Cao Chí Công, Vụ trưởng Vụ Sử dụng rừng chủ trì Hội thảo.Tại Hội thảo các đại biểu đã được nghe trình bày tóm tắt kết quả so sánh các Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững đã và đang được áp dụng ở Việt Nam. Đây là cơ sở để xây dựng Bộ tiêu chuẩn quốc gia mới.

 Lấy ý kiến về nội dung Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững - ảnh 1
Khảo sát đo đạc rừng để phân chia cho cộng đồng quản lý


Các đại biểu đã tập trung góp ý cho bố cục, nội dung của bản dự thảo lần thứ nhất về Bộ tiêu chuẩn quốc gia quản lý rừng bền vững.Đây là Hội thảo tham vấn thứ 2 về dự thảo lần thứ nhất Bộ tiêu chuẩn quốc gia quản lý rừng bền vững. Trước đó, Tổng cục Lâm nghiệp đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham vấn tại Quảng Ninh vào ngày 20/9/2013.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet