LĐLĐ Khánh Hòa: Triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết XII của Đảng

PV

Hội nghị cũng đã thông qua chương trình hành động được cụ thể hóa nội dung, cách thức tổ chức thực hiện các quan điểm chỉ đạo phù hợp với chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn Khánh Hòa trong tình hình mới.

Ngày 23/8/2016, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (BCH LĐLĐ) tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Gần 70 báo cáo viên, lãnh đạo công đoàn các cấp đã tham gia. Tại đây các đại biểu được quán triệt nhiều nội dung tại Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII.
Hội nghị cũng đã thông qua chương trình hành động được cụ thể hóa  nội dung, cách thức tổ chức thực hiện các quan điểm chỉ đạo phù hợp với chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn Khánh Hòa trong tình hình mới.
Theo đó, việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Liên đoàn Lao động Khánh Hoà thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của các cấp công đoàn giai đoạn 2016-2020.
Mục tiêu cụ thể từ nay đến 2020 các cấp công đoàn phấn đấu 90-95% doanh nghiệp khu vực nhà nước, 65% doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn tổ chức đối thoại; 65% TƯLĐTT của các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn, 100% TƯLĐTT của các doanh nghiệp khu vực nhà nước có chất lượng; phấn đấu đến năm 2018 toàn tỉnh có gần 100.000 đoàn viên; Phấn đấu đến năm 2020, tuyên truyền, vận động 100% doanh nghiệp nhà nước, 65% trở lên doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có tổ chức công đoàn tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện kỹ năng nghề cho trên 65% công nhân, lao động...
Nhân dịp này LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công ty CP Điện lực Khánh Hòa triển khai ký kết chương trình phối hợp thanh toán tiền điện qua ngân hàng. Việc triển khai đăng ký thanh toán tiền điện trực tiếp qua ngân hàng góp phần tiết kiệm thời gian, thuận tiện trong thanh toán cho người lao động.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet