Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 tỉnh Tiền Giang

T.H

Mới đây, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Bính thân 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (người lao động) của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội.

Thông báo số 04/TB-UBND ghi rõ: người lao động được nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 từ ngày 06/02/2016 đến hết ngày 14/02/2016 (từ ngày 28 tháng Chạp năm Ất Mùi đến hết ngày 07 tháng Giêng năm Bính Thân), tổng thời gian là 9 ngày.

Trong thời gian nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị phải tổ chức trực bảo vệ, tăng cường các biện pháp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái, âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch. Danh sách trực trong những ngày nghỉ của các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương gửi về Văn phòng UBND tỉnh và Công an tỉnh trước ngày 29/01/2016 để theo dõi, kiểm tra.

Việc treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu: Từ ngày 07/02/2016 đến hết ngày 11/02/2016 (từ ngày 29 tháng Chạp năm Ất Mùi đến hết ngày 04 tháng Giêng năm Bính Thân), các cơ quan, đơn vị phải treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tại trụ sở (nội dung khẩu hiệu giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn).

Việc treo cờ Tổ quốc ở các hộ dân, UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phổ biến, để nhân dân thực hiện theo thời gian đã nêu.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet