Infonet giới thiệu lịch tổ chức thi Giải toán bằng Tiếng Anh trên mạng 2016.

Lịch các vòng thi ViOlympic Giải toán Bằng Tiếng Anh cho các lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 7 và Lớp 8 tổ chức trong năm học 2015 - 2016 (dự kiến) như sau:


PV