Lịch trình bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp năm 2016

N.K

Theo Lịch trình bầu cử Quốc hội khóa 14, HĐND nhiệm kỳ 2016-2021, ngày bầu cử toàn quốc là 22/5/2016, ngày 1/6 công bố kết quả đại biểu HĐND, ngày 11/6 công bố kết quả ĐBQH.
Ảnh minh họa

Lịch trình bầu cử Quốc hội khóa 14, HĐND nhiệm kỳ 2016-2021:

Ngày 28/1: Công bố ngày bầu cử

Ngày 7/2: Dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng đại biểu. (Lần 1 điều chỉnh ngày 22/2. Lần 2 điều chỉnh ngày 28/3).

Ngày 17/2: Hiệp thương lần 1. (Ngày 18/3 Hiệp thương lần 2. Ngày 17/4 Hiệp thương lần 3).

Ngày 3/3: Công bố số đơn vị bầu cử và số lượng được bầu ở mỗi đơn vị.

Ngày 13/3: Hạn cuối cùng nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

Ngày 12/4: Niêm yết danh sách cử tri.

Ngày 27/4: Công bố danh sách những người ứng cử.

Ngày 2/5: Niêm yết danh sách những người ứng cử.

Ngày 22/5: Bầu cử toàn quốc

Ngày 1/6: Công bố kết quả đại biểu HĐND

Ngày 11/6: Công bố kết quả ĐBQH

Tải mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND năm 2016

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet