Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa Triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng

PV

Ngày 23/8/2016, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, 100% công đoàn doanh nghiệp nhà nước và 65% công đoàn của doanh nghiệp tư nhân, vốn đầu tư nước ngoài tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện kỹ năng nghề cho trên 65% công nhân; 90 - 95%  doanh nghiệp nhà nước, 65% doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức đối thoại định kỳ; 100% doanh nghiệp nhà nước và 65% doanh nghiệp tư nhân có tổ chức công đoàn có thỏa ước lao động tập thể chất lượng. Đến năm 2018, toàn tỉnh phát triển được gần 100.000 đoàn viên công đoàn; Mỗi năm một công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú để cho Đảng bồi dưỡng kết nạp.

Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa đã đề ra các giải pháp như: Tăng cường kiểm tra, giám sát về chính sách pháp luật cho người lao động; Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể về tiền lương, thu nhập, thời giờ làm việc và nghỉ ngơi, an sinh xã hội và đời sống tinh thần cho công nhân; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn các cấp;  Xây dựng các mô hình tự quản, tiếp xúc trao đổi trực tiếp với công nhân…

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet