Lộ diện hàng loạt sai phạm trong quản lý tài chính của NXB Giáo dục Việt Nam

Hoàng Thanh

Vừa qua, Thanh tra Bộ GD&ĐT vừa công bố kết luận thanh tra tại Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXB GDVN) với hàng loạt bê bối khó tin.

Cụ thể, Ông Mạc Văn Thiện kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Uỷ viên HĐQT tại 03 công ty thành viên không đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp; ký nhiều văn bản không đúng thẩm quyền, thủ tục.

Cụ thể, ký 13 quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo tại Công ty mẹ NXBGDVN không đúng thẩm quyền, ký 09 quyết định bổ nhiệm thuộc thẩm quyền nhưng không trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc.

Bên cạnh đó, ký quyết định bổ nhiệm tại các công ty thành viên không đúng đối tượng và thẩm quyền quy định; ký quyết định công nhận hội đồng quản trị, ban giám đốc, ban kiểm soát, kế toán trưởng của các công ty thành viên không đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Quyết định số 170/QĐ-BGDĐT; ký thông báo về việc nghỉ hưu và hưởng chế độ hưu đối với ông Phạm Văn Hồng, ký văn bản về việc phát hành sách giáo khoa song ngữ Việt - Anh và chỉ đạo việc bán 03 lô đất tại Đà Nẵng không đúng thẩm quyền)...

Theo kết luận thanh tra, NXBGD Việt Nam được tổ chức theo mô hình Hội đồng thành viên (HĐTV). Tuy nhiên, trong năm 2015, nhiều nội dung nghị quyết của HĐTV được ban hành không thống nhất với biên bản cuộc họp, không rõ cơ sở ban hành; một số nội dung thảo luận, được biểu quyết nhất trí 100% thông qua, ghi trong biên bản họp nhưng không được đưa vào nghị quyết của HĐTV.

Lộ diện hàng loạt sai phạm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (ảnh minh họa)

Đáng chú ý, ông Mạc Văn Thiện, thời gian giữ chức Chủ tịch HĐTV đã kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và ủy viên HĐQT tại ba công ty thành viên, vi phạm Luật Doanh nghiệp. Đối với ông Vũ Văn Hùng, khi làm Tổng Giám đốc chưa thực hiện việc ký các văn bản bổ nhiệm cán bộ theo thẩm quyền; chưa báo cáo với Bộ GD và ĐT các thiếu sót, hạn chế trong thực hiện mối quan hệ giữa HĐTV với Tổng Giám đốc...

Qua kiểm tra, việc tuyển dụng, ký hợp đồng lao động có nhiều sai phạm: tuyển dụng 10 người chưa đúng quy định, ký 47 trường hợp khoán gọn không đúng, kí hợp đồng khoán gọn không qua tuyển dụng.

Việc tuyển dụng, ký hợp đồng lao động, thực hiện chế độ tiền lương của NXBGD Việt Nam cũng có nhiều sai phạm. Qua kiểm tra 11 hồ sơ tuyển dụng hai năm 2015 và 2016 cho thấy, chưa thực hiện đúng quy chế tuyển dụng, bổ nhiệm như: không thông báo tuyển dụng theo quy định; Chủ tịch HĐTV ký một số văn bản trái quy định, không đúng thẩm quyền.

Ngoài ra, kiểm tra 21 hồ sơ bổ nhiệm tại NXBGD Việt Nam và các đơn vị trực thuộc, từ tháng 1-2015 đến tháng 12-2016, có 13 quyết định bổ nhiệm được Chủ tịch HĐTV ký không đúng thẩm quyền...

Đối với công tác quản lý tài chính, theo kết luận thanh tra, tại thời điểm 31-12-2015, NXBGD Việt Nam có vốn đầu tư tại 54 công ty với tổng giá trị 548,4 tỷ đồng. Trong đó, có 18 công ty (vốn đầu tư hơn 192,1 tỷ đồng) hoạt động không hiệu quả, không có cổ tức để chi trả.

Tại thời điểm 31-12-2016, NXBGD Việt Nam có vốn đầu tư tại 52 công ty, với tổng giá trị đầu tư hơn 546,5 tỷ đồng thì có 17 công ty (vốn đầu tư hơn 178,4 tỷ đồng) không chi trả cổ tức. Như vậy, việc góp vốn đầu tư của NXBGD Việt Nam vào nhiều công ty không hiệu quả, có những công ty hoạt động thua lỗ trong nhiều năm.

Đáng chú ý, thực hiện đề án tái cơ cấu, NXBGD Việt Nam đã tăng vốn đầu tư tại một số công ty trái với quyết định của Bộ GD& ĐT. Trong đó, tăng vốn cao hơn mức được phê duyệt tại: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục Phương Nam, từ 16,6 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng; Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội, từ 6,3 tỷ đồng lên 7,188 tỷ đồng. Công ty cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông phải giữ nguyên vốn góp 5,1 tỷ đồng thì lại được NXBGD Việt Nam tăng thêm 4,712 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Công ty cổ phần Sách thiết bị trường học Tiền Giang phải thực hiện thoái vốn thì NXBGD Việt Nam lại tăng vốn 0,274 tỷ đồng. Trong khi đó, Công ty cổ phần Sách giáo dục Hà Nội phê duyệt tăng vốn 30,8 tỷ đồng nhưng chỉ tăng 17,1 tỷ đồng; Công ty cổ phần Đầu tư phát triển giáo dục Hà Nội phê duyệt tăng 19 tỷ đồng nhưng chỉ tăng 5,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong công tác thoái vốn, năm 2015 theo kế hoạch phải thoái vốn tại 36 công ty, nhưng đến 31-12-2016 vẫn còn 32 công ty chưa thực hiện thoái vốn thành công. Việc thực hiện thoái vốn chậm có nguyên nhân do nội dung nghị quyết HĐTV lần thứ chín năm 2015 trái với đề án đã được phê duyệt.

Các sai phạm khác như: Kiểm soát hoạt động thiếu hiệu quả, không đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của người đại diện vốn năm 2015 theo đúng thời hạn quy định, chưa phê duyệt quy hoạch chức danh quản lý, chưa thực hiện đúng về công khai tài sản, thu nhập...

Ngoài ra, thương hiệu của NXB GDVN là tài sản vô hình có giá trị lớn nhưng chưa có quy chế quản lý thương hiệu; các văn bản về quản lý tài chính chưa được ban hành đầy đủ; chưa xây dựng chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn; chưa xây dựng đầy đủ tiêu chí phân bổ các khoản chi phí chung; quá trình đầu tư còn dàn trải...

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet