Lộ diện những sai phạm ở “lò ấp” tiến sĩ của Học viện Khoa học Xã hội

Hoàng Thanh

Hàng loạt sai phạm về hoạt động đào tạo tại Học viện Khoa học Xã hội (KHXH), Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam được Thanh tra Bộ GD & ĐT công bố.

Theo báo cáo của Học viện Khoa học Xã hội gửi Bộ GD&ĐT đầu năm 2015, đội ngũ giảng viên cơ hữu của trường gồm 21 giáo sư (GS), 152 phó giáo sư (PGS), 3 tiến sĩ khoa học và 160 tiến sĩ.

Học viện tự xác định và đăng ký chỉ tiêu đào tạo trình độ tiến sĩ là 350 chỉ tiêu, trình độ thạc sĩ là 1.600 chỉ tiêu.

Năm 2016, Học viện Khoa học Xã hội tự kê khai có 19 GS, 197 PGS, 196 tiến sĩ (khối ngành I: 2 GS, 14 PGS, 1 tiến sĩ; khối ngành III: 12 GS, 148 PGS, 127 tiến sĩ; khối ngành VII: 5 GS, 35 PGS, 67 tiến sĩ).

Học viện tuyển 400 chỉ tiêu trình độ tiến sĩ, 1.600 chỉ tiêu trình độ thạc sĩ.

Năm 2017, đội ngũ giảng viên cơ hữu theo tự kê khai của học viện để xác định chỉ tiêu gồm: 21 GS, 184 PGS, 249 tiến sĩ (khối ngành I: 2 GS, 4 PGS, 2 tiến sĩ; khối ngành III: 14 GS, 140 PGS, 160 tiến sĩ; khối ngành VII: 5 GS, 40 PGS, 87 tiến sĩ). Học viện đăng ký chỉ tiêu trình độ tiến sĩ là 450 chỉ tiêu, trình độ thạc sĩ là 1.740 chỉ tiêu.

Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam

Điều đáng nói, khi thanh tra Bộ GD&ĐT kiểm tra số chỉ tiêu tự xác định của học viện cho thấy khối ngành I: Trình độ tiến sĩ 20 chỉ tiêu (vượt năng lực 17 chỉ tiêu), trình độ thạc sĩ 40 chỉ tiêu; khối ngành III: Trình độ tiến sĩ là 200 chỉ tiêu, trình độ thạc sĩ là 1.300 chỉ tiêu (vượt năng lực 22 chỉ tiêu); khối ngành VII: Trình độ tiến sĩ là 230 chỉ tiêu (vượt năng lực 205 chỉ tiêu), trình độ thạc sĩ là 400 chỉ tiêu.

Ngoài ra, khi kiểm tra danh sách phân công hướng dẫn thạc sĩ ngành luật, ngành chính sách công đợt 1 năm 2015 và ngành công tác xã hội năm 2015, Thanh tra Bộ phát hiện nhiều người được phân công hướng dẫn số lượng học viên tại cùng thời điểm vượt quá quy định.

Đơn cử một trường hợp được giao hướng dẫn 44 học viên của 3 ngành khác nhau. Một số trường hợp khác hướng dẫn cùng lúc 18, 11, 10 hoặc 9 học viên.

Theo quy định có hiệu lực vào thời điểm đó, người có chức danh giáo sư được hướng dẫn tối đa cùng lúc 7 học viên (người có học hàm thấp hơn hoặc chỉ là tiến sĩ thì ít hơn).

Còn với đào tạo tiến sĩ, tại một thời điểm có người có học hàm giáo sư cùng hướng dẫn 12 NCS, phó giáo sư 9 NCS, tiến sĩ hướng dẫn 7 NCS.

Trong khi đó quy chế chỉ cho phép một giáo sư được hướng dẫn cùng lúc không quá 5 NCS, PGS không quá 4, và tiến sĩ không quá 3.

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, Học viện KHXH còn bố trí người hướng dẫn có chuyên môn một đằng, ngành đào tạo một nẻo.

Kiểm tra danh sách hướng dẫn NCS ngành quản lý giáo dục (năm 2015), Thanh tra Bộ GD&ĐT phát hiện nhiều trường hợp phân công hướng dẫn chưa đúng quy định.

Không những thế, kiểm tra danh sách hướng dẫn nghiên cứu sinh ngành quản lý giáo dục (năm 2015) cho thấy có nhiều trường hợp được phân công hướng dẫn chưa đúng quy định. PGS.TS Lê Phước Minh là tiến sĩ ngành Kinh tế nhưng được phân công hướng dẫn nghiên cứu sinh Trần Thị Lan Thu chuyên ngành Quản lý Giáo dục; GS.TS Nguyễn Quang Thuấn được phân công hướng dẫn đồng thời 3 nghiên cứu sinh ngành kinh tế trong cùng năm; TS Nguyễn Thị Song Hà ngành Nhân học được phân công hướng dẫn 7 nghiên cứu sinh ngành Dân  tộc học.

Kiểm tra xác suất 5 hồ sơ nghiên cứu sinh cho thấy có 3/5 hồ sơ nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ không phải là ngành đúng và ngành phù hợp với ngành/chuyên ngành nghiên cứu sinh đang học hoặc đã tốt nghiệp.

Ngoài ra, từ năm 2016, học viện tự in phôi bằng. Số phôi bằng được in năm 2016 là 400 phôi bằng tiến sĩ và 1.710 phôi bằng thạc sĩ. Kiểm tra số cấp phát văn bằng cho thấy có hiện tượng tẩy xóa, sửa chữa trên số, nhiều mục chưa có đầy đủ thông tin theo quy định.

Báo Infonet sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này!

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet