Lộc Thanh đạt chuẩn bưu điện nông thôn mới

Hải Đăng

Chỉ trong vòng chưa đầy 4 năm, cuối năm 2015, xã Lộc Thanh (Bảo Lộc, Lâm Đồng) đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Khi bắt tay xây dựng xã nông thôn mới, Lộc Thanh tập trung các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, đáp ứng nhu cầu sản xuất và dân sinh; qua đó, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Từ năm 2011 đến năm 2014, xã Lộc Thanh đã bê tông hóa được hơn 12km đường trục xã, trên 10km đường thôn, gần 13km đường xóm và trên 10km giao thông nội đồng. Tất cả các tuyến đường liên thôn, liên xóm của 9 thôn trong xã, đến thời điểm này, toàn bộ đều đã được bê tông hóa hoặc nhựa hóa.

Cùng với việc phát triển hệ thống giao thông nông thôn, xã Lộc Thanh đã tích cực chuyển đổi sang giống mới (trồng mới và ghép chồi) được gần 1.200ha cà phê và 180ha chè. Sau khi chuyển đổi, năng suất cà phê tăng từ 2,5 tấn/ha lên 3 tấn/ha; năng suất chè từ 8,6 tấn/ha lên 20 tấn/ha.

Trên địa bàn xã hiện có 4 trang trại gia súc (quy mô từ 200 - 350 con/trang trại), 3 trang trại gia cầm (quy mô 20.000 - 30.000 con/trang trại), 1 trang trại chim cút (quy mô 45.000 con), 1 trang trại bò sữa, 1 trang trại nấm mèo, 1 tổ tưới tiêu nông nghiệp (11 thành viên) và 1 quỹ tín dụng nhân dân.

Năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo của xã Lộc Thanh ở mức 4,7% thì nay giảm xuống còn 1,86%; mức thu nhập bình quân đầu người tăng lên 29,5 triệu đồng/năm; tỷ lệ lao động thường xuyên có việc làm đạt 98,2%.

Các tiêu chí quan trọng khác của xây dựng nông thôn mới như văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được đảm bảo; đặc biệt tiêu chí về bưu điện, phủ kín Internet xuống thôn bản đã được Lộc Thanh hoàn thành từ cuối năm 2014.

Tính đến nay, tổng các nguồn vốn đầu tư cho xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Lộc Thanh là trên 300 tỷ đồng, trong đó, vốn huy động từ nhân dân hơn 30 tỷ đồng. Từ thực tiễn lợi ích Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới mang lại, xã Lộc Thanh tiếp tục rà soát lại từng tiêu chí, xây dựng kế hoạch huy động các nguồn lực cho sản xuất nông nghiệp, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet