Long An giới thiệu 16 ứng viên để bầu 8 đại biểu Quốc hội

N.K (tổng hợp)

Theo kết quả Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất, Long An dự kiến giới thiệu 16 ứng viên để bầu 8 đại biểu Quốc hội khóa 14, giới thiệu 119 người để bầu 60 đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 16/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV là 16 đại biểu (đại biểu do Trung ương giới thiệu 3, đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 13) để bầu chọn 8 đại biểu.

Tại Hiệp thương lần này cũng thống nhất số lượng 119 người (đại biểu tỉnh giới thiệu về 42, đại biểu ở địa phương giới thiệu 77) để giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, bầu 60 đại biểu, tăng 1 đại biểu so với khóa VIII.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND khi được giới thiệu phải bảo đảm các tiêu chuẩn: Phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn, chuyên môn, năng lực, sức khỏe, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm,…

Tải mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND năm 2016

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet