Long An: Năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh với 2 khâu đột phá

Nguyễn Duyên

Long An xác định kế hoạch năm 2016 nhấn mạnh thực hiện 2 khâu đột phá, 3 chương trình trọng điểm.

Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, là năm có vai trò quan trọng trong việc tạo đà để thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2016 – 2020. Tỉnh ủy Long An đã thống nhất triển khai xây dựng ngay kế hoạch, lộ trình thực hiện 2 chương trình đột phá (Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm, Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp); 3 công trình trọng điểm (Đường tỉnh 830 Đức Hòa - Tân Tập, Đường vành đai thành phố Tân An, Trục hạ tầng giao thông - đô thị kết nối với thành phố Hồ Chí Minh) để triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Theo đồng chí Phạm Văn Rạnh - Bí thư Tỉnh ủy Long An khóa X, để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X sớm đi vào cuộc sống, ngay sau Đại hội, Tỉnh ủy Long An đã chỉ đạo từng cấp ủy, mỗi đại biểu tham dự Đại hội có trách nhiệm triển khai báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong tỉnh, tạo niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Tỉnh ủy khóa X sẽ khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch; xác định những trọng tâm, trọng điểm, những việc cần làm ngay để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; nhanh chóng xây dựng quy chế làm việc, chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và lãnh đạo thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, từng ngành, từng cá nhân cấp ủy viên; nhanh chóng ổn định tổ chức và cán bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo khẩn trương hoàn tất việc tổng hợp ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, báo cáo về Trung ương đúng thời gian quy định.  Đặc biệt, trong thời gian tới, các cấp, các ngành tại Long An phải tập trung rà soát và có giải pháp cụ thể tháo gỡ ngay những vướng mắc, phiền hà về thủ tục hành chính ở các cấp, các ngành; chỉ đạo thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công của tỉnh. Lãnh đạo ở các cấp phải thực sự sâu sát với cơ sở, gần dân, nắm chắc địa bàn được phân công phụ trách.

Thành phố Tân An (Long An)

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An khóa X vừa qua một lần nữa đã đánh giá kết quả năm 2015. Với ý chí phấn đấu, quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tỉnh Long An cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Tỉnh ủy cũng như các chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX đề ra. Cụ thể: kinh tế tăng trưởng ở mức khá cao và vượt kế hoạch; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định, chất lượng và hiệu quả được nâng lên; chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện, đến cuối 2015 có 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới (vượt chỉ tiêu 7 xã).

Công nghiệp tiếp tục phục hồi và từng bước đi vào hoạt động ổn định; tiến độ xây dựng cơ bản đạt kế hoạch đề ra; hoạt động thương mại dịch vụ duy trì tăng trưởng ổn định; thu ngân sách vượt kế hoạch, chi ngân sách chặt chẽ, từng bước đảm bảo yêu cầu phát triển. Hoạt động văn hoá-xã hội phát triển khá toàn diện, một số lĩnh vực chuyển biến mạnh mẽ. An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được giữ vững,... Đặc biệt, tỉnh tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X và Đại hội Đảng các cấp trong toàn Đảng bộ.

Tỉnh ủy cũng thống nhất đánh giá một số yếu kém, khuyết điểm trong thực hiện Nghị quyết Tỉnh uỷ năm 2015, đó là: Kinh tế tăng trưởng chưa thật sự bền vững. Chất lượng giáo dục toàn diện còn hạn chế. Đào tạo nghề và giải quyết việc làm sau đào tạo còn bất cập. Đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn. Tình hình trật tự an toàn xã hội có mặt chưa bảo đảm; an ninh khu vực biên giới tiềm ẩn nhiều vấn đề đáng quan tâm,...

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2016:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 9%.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm.

Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 8.195 tỉ đồng.

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng < 9%.

Dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 73,2%.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm ít nhất 1,52%.

12 xã điểm đạt chuẩn về nông thôn mới; phát triển 1.600 đảng viên;…

  

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet