Công nghệ ngày càng hiện đại, và có thật nhiều câu chuyện hài hước xung quanh việc quá lạm dụng photoshop.

Lam Lê ( sưu tầm)