Luật Biểu tình tiếp tục bị lùi ít nhất 1 năm nữa

Vạn Xuân

Sáng ngày 12/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2017 và dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.

Trình bày báo cáo trước Thường vụ Quốc hội, ông Lê Minh Thông - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho biết, về đề nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, tính đến hết ngày 30/6/2016, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nhận được đề nghị về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 gồm 51 dự án luật cụ thể.

Theo đánh giá, so với các năm trước việc đề nghị, kiến nghị đưa các dự án vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đã có những cải tiến và đi vào thực chất hơn. Việc chuẩn bị đề nghị, kiến nghị được làm kỹ và công phu hơn.

Tuy nhiên, số lượng dự án được đề nghị, kiến nghị đưa vào Chương trình năm 2017 nhiều so với khả năng thực hiện. Do đó, để bảo đảm tính khả thi của Chương trình năm 2017, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị xem xét, cân nhắc kỹ các dự án được đề nghị, kiến nghị đưa vào Chương trình.

Theo ông Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với nhiều đề nghị của Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan, đại biểu Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và nhận thấy, để bảo đảm tính khả thi của Chương trình năm 2017, tránh bị điều chỉnh quá nhiều thì cần phải cân nhắc một cách thận trọng, xác định rõ quan điểm, căn cứ lập dự kiến chương trình, xem xét kỹ sự cần thiết ban hành, phạm vi, đối tượng điều chỉnh, những nội dung cơ bản của từng dự án.

Đối với dự án Luật biểu tình, ông Thông cho biết, dự án này đã được đưa vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII để kịp thời thể chế hóa quy định của Hiến pháp năm 2013. Tuy nhiên, do đây là dự án luật phức tạp, cần có thêm thời gian tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, nên đã lùi thời gian trình dự án luật này. 

Ông Lê Minh Thông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Đến nay, Chính phủ đề nghị đưa vào chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 và thông qua tại kỳ họp thứ 4, nhưng qua quá trình chuẩn bị cho thấy nhiều vấn đề quan trọng trong dự án vẫn còn có ý kiến khác nhau; hồ sơ của dự án chưa đầy đủ. Do đó, chưa đủ cơ sở để báo cáo Quốc hội đưa dự án này vào chương trình.

Đề cập đến dự kiến điều chỉnh chương trình xây dựng luật năm 2016, ông Thông cho biết, Chính phủ đề nghị bổ sung dự án luật sửa đổi, bổ sung các luật về đầu tư, kinh doanh vào chương trình của năm nay.

Theo ông Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với đề xuất của Chính phủ cần sớm ban hành dự án luật này nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thực hiện đổi mới, cải thiện môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, đến nay hồ sơ về dự án luật này chưa có, nên không thể đưa vào chương trình trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 14 như đề nghị của Chính phủ.

Tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông cho biết, dự thảo luật này nếu được thông qua sẽ khắc phục được sự chồng chéo trong đầu tư kinh doanh với nhiều luật khác như Luật Đấu thầu, Luật Đất đai....

"Từ kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp tại cuộc gặp với Thủ tướng ngày 29/4, Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp soạn thảo, đến nay dự thảo luật đang được Bộ Tư pháp thẩm định và hy vọng tháng 7 này Chính phủ sẽ thông qua và trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp cuối năm nay theo quy trình một kỳ họp", ông Đông nói thêm.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet