Lực lượng Cảnh sát biển ứng phó ra sao trong tình hình mới?

Phương Nam

Để thực hiện và hoàn thành những nhiệm vụ trong tình hình mới, cơ quan tham mưu tác chiến Cảnh sát biển với chức năng là cơ quan chỉ huy trung tâm, chủ trì phối hợp hiệp đồng tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp thực hiện nhiều giải pháp.

Trải qua 19 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt thực thi pháp luật, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, góp phần quan trọng giữ vững chủ quyền quốc gia trên biển.

Theo Đại tá Phạm Kim Hậu, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, lịch sử hình thành và phát triển của các hoạt động quân sự quốc phòng, an ninh trật tự trên toàn thế giới đã chứng minh việc tổ chức và sử dụng cơ quan tham mưu tác chiến là nhu cầu tất yếu và hết sức cần thiết đối với tất cả các cơ quan lãnh đạo, chỉ huy lực lượng vũ trang các quốc gia.

Đại tá Phạm Kim Hậu cho biết, trong những năm qua, ngành tham mưu tác chiến của Lực lượng Cảnh sát biển nói chung và Bộ Tham mưu Cảnh sát biển nói riêng đã tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp và chỉ đạo cơ quan tham mưu cấp dưới toàn diện trên các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, từ vấn đề thường nhật như tuần tra, kiểm soát, duy trì an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển, SSCĐ, đến những vấn đề phức tạp trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển, đảo.

Hiện nay, Lực lượng Cảnh sát biển đang được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng quan tâm đầu tư xây dựng và phát triển theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” và Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ “Chủ trì, phối hợp với Quân chủng Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Kiểm ngư trong bảo vệ chủ quyền biển đảo bằng biện pháp pháp luật, dân sự” và “Chủ trì tiếp nhận huy động nhân lực, tàu thuyền tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền”.

Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam được trang bị những kiến thức toàn diện để chủ động trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. (Ảnh: Cảnh sát biển Việt Nam) 

Theo Đại tá Phạm Kim Hậu, trước tình hình Biển Đông ngày càng phức tạp, các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng phức tạp làm cho tình hình an ninh hàng hải khu vực Biển Đông diễn biến rất khó đoán định và có chiều hướng gia tăng các vụ việc nghiêm trọng, gây thiệt hại cho nền kinh tế đất nước, thiệt hại về người, tài sản của ngư dân và ảnh hưởng lớn đến an ninh, trật tự, an toàn trên biển.

Do đó, lực lượng Cảnh sát biển cần phải chủ động, sáng tạo, năng động, có kiến thức toàn diện, khắc phục mọi khó khăn để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đó là vừa tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và thực hiện tốt các phương án, kế hoạch tác chiến theo quy định của Bộ Quốc phòng để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo với vai trò là một lực lượng vũ trang nhân dân, vừa phải làm tốt vai trò là lực lượng chuyên trách của Nhà nước, lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, chủ trì thực thi pháp luật trên biển theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia và giữ gìn môi trường hòa bình trên các vùng biển.

Để thực hiện và hoàn thành những nhiệm vụ trong tình hình mới, cơ quan tham mưu tác chiến Cảnh sát biển với chức năng là cơ quan chỉ huy trung tâm, chủ trì phối hợp hiệp đồng tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp, cần phải phát huy các kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại trong thời gian qua và thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp chủ yếu sau:

Tích cực kiện toàn, thường xuyên phát triển phù hợp với tình hình mới và tổ chức thực hiện thắng lợi các phương án tuần tra, kiểm tra, kiểm soát; phương án thực thi pháp luật đấu tranh bảo vệ chủ quyền ở từng khu vực biển, nhất là các khu vực trọng điểm, nhạy cảm cho từng đơn vị và toàn bộ lực lượng, không để bị động, bất ngờ khi có tình huống xảy ra. Chú trọng thực hiện công tác chủ trì đấu tranh pháp luật trong bảo vệ chủ quyền và thực hiện nhiệm vụ mới mà Bộ Quốc phòng giao cho Lực lượng Cảnh sát biển.

Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng lực lượng, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát thực thi pháp luật, bảo đảm không ngừng nâng cao trình độ tổng hợp, sức chiến đấu của các đơn vị.

Tăng cường hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, biện pháp và mệnh lệnh công tác đã đề ra, kịp thời nắm chắc tình hình, phát hiện những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phức tạp nổi lên để báo cáo, đề xuất chỉ đạo giải quyết. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ bí mật quân sự.

Tổ chức tập huấn định kỳ chuyên đề về công tác tham mưu tác chiến cho các đơn vị để tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác tham mưu trong lực lượng được giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, bố trí để cán bộ tham mưu tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ tại các đơn vị bạn; tham dự các cuộc hội thảo khoa học trong nước, tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham mưu tác chiến Cảnh sát biển.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet