Lương bình quân nhân viên BIDV gần 23 triệu đồng

Ngân Giang

9 tháng đầu năm 2016, chi phí nhân viên của BIDV tăng 13,85% so với cùng kỳ năm ngoái do số lượng nhân viên tăng 3,07%.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất 9 tháng đầu năm. Theo đó, mức thu nhập bình quân nhân viên của ngân hàng này trong 9 tháng qua là 206 triệu đồng, như vậy, thu nhập bình quân mỗi tháng của nhân viên nhà băng này là 22,92 triệu đồng.

Cụ thể, tổng chi phí hoạt động 9 tháng đầu năm tăng 18,45% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 8.867 tỷ đồng. Trong đó, chi phí nhân viên tăng 13,85%  so với cùng kỳ, lên 5.037 tỷ đồng do số lượng nhân viên tăng 3,07% so với cùng kỳ. Tại thời điểm cuối tháng 9/2016, số lượng nhân viên của BIDV là 24.414 người.

Báo cáo cho thấy lợi nhuận trước thuế 9 tháng BIDV đạt 5.757 tỷ đồng, tăng 4,02% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 72% kế hoạch năm. Tại Đại hội cổ đông bất thường gần đây, BIDV cho biết hệ số an toàn vốn (CAR) tại thời điểm cuối quý 3/2016 ở vào khoảng 9%, là mức tối thiểu theo quy định của NHNN. Vốn huy động khách hàng tăng mạnh 25,74% so với đầu năm lên 709 nghìn tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu sau xử lý tăng lên 2,03% so với mức 1,62% vào cuối năm 2015, tăng thêm 3.985 tỷ đồng xét về giá trị. Trong đó, BIDV báo nợ Nhóm 4 tăng mạnh tới 153,13% so với cùng kỳ lên 2.222 tỷ đồng và chiếm 0,33% tổng dư nợ. Và nợ Nhóm 5 tăng 42,34% so với cùng kỳ lên 7.392 tỷ đồng và chiếm 1,09% tổng dư nợ.

Chi phí dự phòng tăng 76,07% so với cùng kỳ lên 6.972 tỷ đồng, trong đó 3.903 tỷ đồng là dự phòng cho vay khách hàng và 3.069 tỷ đồng là dự phòng cho trái phiếu VAMC. BIDV có 20.650 tỷ đồng trái phiếu VAMC theo mệnh giá, theo đó ngân hàng cần trích lập khoảng 4.130 tỷ đồng dự phòng trong năm 2016.

Trong 9 tháng đầu năm, BIDV đã sử dụng 807 tỷ đồng từ nguồn dự phòng để xử lý nợ xấu, giảm đáng kể 57,31% so với cùng kỳ. BIDV không sử dụng nguồn dự phòng để hoán đổi trái phiếu VAMC trong năm 2016 trong khi ngân hàng đã sử dụng 854 tỷ đồng dự phòng cụ thể để hoán đổi trái phiếu VAMC trong 9 tháng đầu năm 2015.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, BIDV đã thông qua 4 phương án tăng vốn. Các kế hoạch đề xuất dự kiến sẽ tăng vốn chủ sở hữu thêm tổng cộng 27,63%, bao gồm: tăng 8,5% vốn chủ sở hữu từ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015; tăng 4,4% vốn chủ sở hữu từ phát hành cổ phiếu thưởng nhờ khoản lãi từ thoái vốn khỏi VID – Public; tăng 8,54% vốn chủ sở hữu từ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000đ/cp; và  tăng 6,2% vốn chủ sở hữu từ phát hành quyền mua với giá không thấp hơn 12.500đ/cp trong đó NHNN có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho các bên khác.

Quyết định trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2015 sẽ tiêu tốn 2.906 tỷ đồng lợi nhuận giữ lại của BID, tương đương 8,5% vốn chủ sở hữu hiện tại. Khi thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt, lợi nhuận giữ lại của BIDV đến hết năm 2015 sẽ giảm 2.906 tỷ đồng còn 1.336 tỷ đồng. Do vậy, tổng vốn cấp 1 cũng sẽ giảm 2.906 tỷ đồng còn khoảng 39.280 tỷ đồng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet