Lương Tài- Bắc Ninh: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI.

ND

Huyện Lương Tài (Bắc Ninh) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là đảng bộ cấp trên cơ sở được chọn làm đại hội điểm của tỉnh Bắc Ninh.

Lương Tài - Tỉnh Bắc Ninh là một huyện thuần nông, còn gặp rất nhiều khó khăn, sau 16 năm tái lập, huyện đã có những bước phát triển trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ và nhân dân huyện Lương Tài đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội: Kinh tế tăng trưởng ổn định; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực với tỷ trọng công nghiệp và xây dựng tăng lên 37,7%; dịch vụ tăng lên 32,7%; nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm xuống còn 29,6%. Thu nhập bình quân đầu người dự kiến năm 2015 đạt 28,3 triệu đồng (tăng 40% so với năm 2010). Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3% năm 2015.

BCH Đảng bộ huyện Lương Tài nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt Đại hội   Nguồn: bacninhtv.vn

Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó huyện phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8-9%; đến năm 2020 tỷ trọng nông nghiệp, thủy sản chiếm 23%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản chiếm 39,6%, dịch vụ là 37,4%; giá trị 1 ha canh tác bình quân đạt 154,7 triệu đồng trên năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng/người/năm; có 53 trường đạt chuẩn quốc gia; 100% các xã, thị trấn đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về y tế; trên 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; mỗi năm giải quyết việc làm mới cho 3.000 - 3.500 lao động. Hằng năm có trên 85% số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sach, vững mạnh; Đảng bộ huyện vững mạnh; xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể vững mạnh...

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI, trong đó: nữ 4 đồng chí (tỷ lệ 10,25 %), trẻ (dưới 35 tuổi) 1 đồng chí (tỷ lệ 2,5%). Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí; bầu bí thư, các phó bí thư; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đại hội đã bầu 22 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX.
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet