Lương trung bình phi công VietnamAirlines 1,2 tỷ mỗi năm

PV

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa công bố Báo cáo thường niên năm 2015 cho thấy, thu nhập của phi công trong năm 2015 đạt trung bình khoảng 106 triệu đồng/tháng.

Theo báo cáo, trong năm 2015, Tổng công ty đã tiến hành cải cách tiền lương, đổi mới phương thức trả lương, đồng thời đánh giá, phân loại lao động và trả lương theo chức danh, vị trí công việc.

Năm 2015, tiền lương bình quân của người lao động tại Vietnam Airlines tăng từ 12% đến 25%

Cụ thể, năm 2015, tiền lương bình quân của người lao động tăng từ 12% đến 25% so với năm 2014. Thu nhập của phi công đạt trung bình khoảng 106 triệu đồng một tháng. Lương của tiếp viên là 22,6 triệu đồng và các lao động khác là 14,2 triệu đồng.

Năm 2015 là năm đầu tiên Vietnam Airlines thực hiện cổ phần hóa. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Tổng công ty đã hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) lần thứ nhất đã thông qua.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Vietnam Airlines cho thấy, tổng doanh thu Công ty mẹ đạt 56.653 tỷ đồng, vượt kế hoạch 3%, tăng 2,5% so với thực hiện năm 2014. Doanh thu hợp nhất đạt 69.126 tỷ đồng, bằng 98,5% kế hoạch 2015.

Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ đạt 282,4 tỷ đồng, vượt kế hoạch 57,1%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.048,8 tỷ đồng, vượt kế hoạch 70,9%.

Trong  9 tháng cuối năm 2015, sau khi chuyển sang công ty cổ phần, tổng doanh thu của Công ty mẹ Tổng công ty đạt 41.947 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 50,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 45,58 tỷ đồng. Lợi nhuận 9 tháng cuối năm chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng lợi nhuận cả năm 2015.

Tổng tài sản của Tổng công ty năm 2015 đạt 83.538 tỷ đồng, tăng 19.180 tỷ đồng so với năm 2014, trong đó chủ yếu do tài sản dài hạn tăng 17.892 tỷ đồng.

Về hoạt động thoái vốn, trong năm 2015, Tổng công ty đã bán toàn bộ cổ phần tại Công ty CP Cung ứng dịch vụ hàng không, Công trình hàng không, Vận tải Ô tô Hàng không, Tư vấn xây dựng và dịch vụ hàng không, Bảo hiểm hàng không, Khách sạn hàng không, Đầu tư Hàng không Việt Nam và 900.000 cổ phần tại Công ty In Hàng không.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet