Lưu trữ điện tử tối thiểu 12 tháng với báo điện tử

Bình Minh

Đó là một trong những điểm đáng chú ý trong dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về lưu chiểu điện tử đối với báo nói, báo hình và báo điện tử đang được Bộ TT&TT chủ trì soạn thảo.

Chiều 26/8/2016, tại Hà Nội, đã diễn ra buổi họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về lưu chiểu điện tử đối với báo nói, báo hình và báo điện tử.

Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí nêu rõ những nội dung đáng chú ý trong dự thảo Nghị định tại buổi họp chiều 26/8 ở trụ sở Bộ TT&TT.

Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí, Phó Trưởng Ban Soạn thảo cho biết: Luật Báo chí sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ TT&TT chủ trì xây dựng Nghị định quy định về lưu chiểu điện tử đối với báo nói, báo hình và báo điện tử.

Trên cơ sở thực tiễn hoạt động báo chí và công tác quản lý nhà nước về báo chí, việc cơ quan quản lý nhà nước (ở trung ương) xây dựng hệ thống lưu chiểu điện tử độc lập để thực hiện việc lưu chiểu (khác với việc cơ quan báo nói, báo hình, báo điện tử hiện nay đang thực hiện việc lưu chiểu tại cơ quan báo chí) sẽ giúp cơ quan quản lý nhà nước về báo chí chủ động trong công tác quản lý.

Mặt khác, kho dữ liệu các tác phẩm báo nói, báo hình, báo điện tử được lưu giữ điện tử sẽ giúp cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương thực hiện được các nhiệm vụ: đánh giá, nhận xét nội dung tác phẩm báo chí; đo kiểm, công bố số liệu liên quan đến hoạt động báo chí như quy định tại Điều 52 Luật Báo chí; đánh giá xếp hạng liên quan đến hoạt động báo chí; cung cấp dịch vụ phân tích số liệu, định lượng độc giả, khán giả, thính giả...

Tham dự phiên họp có đại diện của Văn phòng Chính phủ, VTV, VOV, Báo Nhân dân....

Dự thảo Nghị định được công bố chiều 26/8 gồm 3 Chương, 13 Điều. Trong đó, một số nội dung đáng chú ý gồm:

Bộ TT&TT là cơ quan quản lý lưu chiểu điện tử, có trách nhiệm xây dựng và quản lý hệ thống lưu chiểu điện tử, tổ chức đo kiểm chất lượng, đánh giá hiệu quả nội dung tác phẩm báo chí; phân tích số liệu định lượng độc giả, khán giả, thính giả, đánh giá xếp hạng tác phẩm báo chí. Trên cơ sở nội dung báo chí được lưu chiểu, Bộ TT&TT định kỳ và đột xuất thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về lưu chiểu báo nói, báo hình, báo điện tử.

Cơ quan báo chí có trách nhiệm cung cấp đường truyền dẫn tín hiệu, quyền truy cập và thiết bị mã hóa, giải mã để phục vụ công tác lưu chiểu điện tử, đảm bảo tính thống nhất, chính xác giữa nội dung tác phẩm đăng, phát với nội dung tác phẩm cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền.

Đặc biệt, các tác phẩm báo nói, báo hình được lưu giữ tại hệ thống lưu chiểu điện tử tối thiểu 6 tháng kể từ ngày được truyền dẫn, phát sóng lần đầu. Đối với báo điện tử, thời gian lưu giữ tối thiểu 12 tháng kể từ ngày đăng tải lần đầu.

Việc xác định thời gian lưu giữ căn cứ quy định của Luật Báo chí 2016 về lưu chiểu. Theo đó, các cơ quan báo nói, báo hình phải thực hiện việc lưu giữ tại cơ quan là 30 ngày, báo điện tử là 3 tháng. Tuy nhiên, đối với cơ quan quản lý lưu chiểu điện tử, việc lưu giữ các tác phẩm này cần kéo dài hơn để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu, thẩm định, đo kiểm, xử lý vi phạm...

Tại buổi họp, đại diện của các cơ quan báo chí như VTV, VOV... đánh giá cao sự cần thiết phải ban hành dự thảo Nghị định nêu trên, song cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số nội dung cần chỉnh sửa, hoàn thiện hơn cho sát với thực tế và đảm bảo tính khả thi.

Đại diện cho Ban Soạn thảo, ông Lưu Đình Phúc cho biết các ý kiến đóng góp sẽ được nghiêm túc tiếp thu  để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định. Theo kế hoạch, tháng 10/2016 dự thảo Nghị định sẽ được trình Chính phủ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet