Luyện thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 1

Luyện thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 1 có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức,theo tiếp cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2015 - 2016.

Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Câu 2.1: ....... - 3 = 15

Câu 2.2: Đàn gà nhà Lê có 13 con gà trống và 3 con gà mái. Hỏi đàn gà nhà Lê có tất cả bao nhiêu con?

Câu 2.3: Tùng và Lâm mỗi bạn có 5 quả bóng. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu quả bóng?

Câu 2.4: Số ba chục được viết là: ..............

Câu 2.5: ......... + 5 = 17 - 2

Câu 2.6: Hãy cho biết kết quả của phép tính 16 - 5 là số liền trước của số nào?

Câu 2.7: 19 - 4 > ............ > 17 - 4

Câu 2.8: 15 + 4 - ...... = 16 - 3

Câu 2.9: Lan có 6 bức tranh, gồm 3 loại màu xanh, đỏ, tím. Mỗi bức tranh vẽ một màu. Biết số bức tranh màu xanh là nhiều nhất, màu đỏ là ít nhất. Em hãy cho biết Lan có bao nhiêu bức tranh vẽ màu tím?

Câu 2.10: ....... - 2 + 5 = 14 + 1

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 3.1: Trong các số 15; 40; 13; 9; 20, số nhỏ nhất là số ...........

Câu 3.2: Hình dưới đây có .............. tam giác.

Câu 3.3: An có 13 cái kẹo. An cho Bình 3 cái, cho Cường 2 cái. Vậy An còn lại ........... cái kẹo.

Câu 3.4: Lan cho Hà và Mai mỗi bạn 4 quyển vở thì Lan còn lại 11 quyển. Vậy lúc đầu Lan có số quyển vở là .......... quyển.

Câu 3.5: ......cm - 4cm = 14cm

Câu 3.6: Điền số tròn chục thích hợp vào chỗ chấm: 13 > ......... > 5

Câu 3.7: 14cm − 4cm + 7cm = .......cm

Câu 3.8: Anh Nam khoe với bé Mai: "Ba năm trước, anh có số tuổi bằng số bé nhất có hai chữ số." Vậy năm nay, anh Nam ........... tuổi.

Câu 3.9: An cho Bình 2 viên bi thì An còn 14 viên bi và vẫn nhiều hơn Bình 1 viên. Hỏi lúc đầu Bình có bao nhiêu viên bi?

Câu 3.10: Hãy cho biết từ 10 đến 20 có tất cả bao nhiêu số?

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 15

Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

(6) < (7) < (18) < (14) < (15) < (9) < (1) < (19) < (13) < (3) < (5) < (20) < (4) < (12) < (16) < (2) < (11) < (17) < (10) < (8)

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm

Câu 2.1: 18

Câu 2.2: 16

Câu 2.3: 10

Câu 2.4: 30

Câu 2.5: 10

Câu 2.6: 12

Câu 2.7: 14

Câu 2.8: 6

Câu 2.9: 2

Câu 2.10: 12

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 3.1: 9

Câu 3.2: 4

Câu 3.3: 8

Câu 3.4: 19

Câu 3.5: 18

Câu 3.6: 10

Câu 3.7: 17

Câu 3.8: 13

Câu 3.9: 11

Câu 3.10: 11

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet