Luyện thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 3

Luyện thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 3 có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán Tiếng Việt qua mạng.

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Câu 2.1: Tìm một số biết rằng nếu đem số đó chia cho 6 thì được kết quả là 1354 và dư 1.

Câu 2.2: Tìm một số biết rằng nếu đem số đó nhân với 5 thì được kết quả là 6380.

Câu 2.3: Một trang trại trong dịp tết vừa qua đã bán được một số con gà. Sau khi bán trang trại còn lại 1036 con gà và bằng 1/6 số con gà lúc đầu. Hỏi trong dịp tết vừa qua trang trại đã bán được bao nhiêu con gà?

Câu 2.4: Một hình chữ nhật có chiều rộng là 956cm. Chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính chu vi của hình chữ nhật đó.

Câu 2.5: Một cửa hàng bán gạo trong một ngày bán được 1628 kg gạo nếp và một số gạo tẻ gấp 4 lần số gạo nếp. Hỏi cửa hàng đã bán được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo trong ngày hôm đó?

Câu 2.6: Tìm a biết: a x 2 + a x 3 + 1985 = 5680

Câu 2.7: Người ta đếm trong 9 gói bánh có tất cả 72 cái bánh. Hỏi để chia cho 1236 em học sinh, mỗi em 4 cái thì cần bao nhiêu gói bánh như vậy?

Câu 2.8: Tổng của tất cả các số lẻ có 2 chữ số giống nhau được gấp lên 9 lần thì được kết quả là bao nhiêu?

Hãy điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm.

Câu 2.9: XIX - IV ........... XIV

Câu 2.10: IV + XV ........... XX

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 3.1: Một cửa hàng có 5720 kg ngô. Cửa hàng đã bán đi 1/4 số ngô đó. Hỏi cửa hàng đã bán đi bao nhiêu ki-lô-gam ngô?

Câu 3.2: Tính: 1673 x 2 + 654 = ............

Câu 3.3: Lấy tích của số lớn nhất có 3 chữ số và 4 trừ đi 358 thì được kết quả là: .............

Câu 3.4: Số 3568 chia cho 6 có số dư là: ..............

Câu 3.5: Tính: 1458 x 3 + 626 = ..............

Câu 3.6: An có tất cả 2 tờ giấy bạc 5000 đồng và 3 tờ giấy bạc 2000 đồng. Hỏi An có tất cả bao nhiêu tiền?

Câu 3.7: Mẹ mua một hộp sữa hết 96000 đồng và một hộp bánh hết 62000 đồng. Hỏi mẹ mua sữa và mua bánh hết bao nhiêu tiền?

Câu 3.8: Lớp 3A có 36 học sinh, xếp ngồi vừa đủ vào 9 bàn học. Hỏi lớp 3B có 43 học sinh thì cần ít nhất bao nhiêu bàn học như thế?

Câu 3.9: Một hình chữ nhật có chiều rộng là 1046cm. Biết chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi của hình chữ nhật đó.

Câu 3.10: Tìm y, biết: 3000 < 2356 x y < 5000

Câu 3.11: Tìm X, biết: X x 3 + 1200 = 4800

Câu 3.12: Tìm x biết: 2600 + x : 4 = 3845

Câu 3.13: Hoa có 168 quyển vở. Hoa cho Hồng 1/8 số vở, Hoa cho Huệ 1/7 số vở. Sau khi Hoa cho hai bạn thì lúc ày ba bạn có số vở bằng nhau. Hỏi lúc đầu tổng số vở của Hồng và Huệ là bao nhiêu quyển?

Câu 3.14: Có hai thùng đựng dầu, nếu lấy đi 136 lít dầu ở thùng thứ nhất thì lúc đó số dầu ở thùng thứ nhất bằng 1/2 số dầu thùng thứ hai và bằng số chẵn lớn nhất có 3 chữ số. Hỏi lúc đầu cả hai thùng có bao nhiêu lít dầu?

Câu 3.15: Chu vi của một hình vuông là 120cm. Biết chiều rộng của một hình chữ nhật bằng cạnh của hình vuông đó và bằng 1/2 chiều dài. Tính chu vi của hình chữ nhật đó.

Đáp án đề thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 3 vòng 15 năm học 2014-2015

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau

(1) = (11); (2) = (14); (3) = (12); (4) = (10); (5) = (18); (6) = (7); (8) = (17); (9) = (13); (15) = (19); (16) = (20)

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm

Câu 2.1: 8125

Câu 2.2: 1276

Câu 2.3: 5180

Câu 2.4: 5736

Câu 2.5: 8140

Câu 2.6: 739

Câu 2.7: 618

Câu 2.8: 2475

Câu 2.9: >

Câu 2.10: <

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 3.1: 1430

Câu 3.2: 4000

Câu 3.3: 3638

Câu 3.4: 4

Câu 3.5: 5000

Câu 3.6: 160000

Câu 3.7: 158

Câu 3.8: 11

Câu 3.9: 8668

Câu 3.10: 2

Câu 3.11: 1200

Câu 3.12: 4980

Câu 3.13: 201

Câu 3.14: 3130

Câu 3.15: 180

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet