Mai Châu - Hòa Bình: Tích cực phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Bình Minh

Phòng Tư pháp huyện Mai Châu đã tích cực triển khai nhiều giải pháp, đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần cơ bản "xoá mù” về pháp luật cho đa số người dân trong huyện, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Mới đây, Phòng Tư pháp huyện Mai Châu đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Đảng uỷ - UBND xã Hang Kia tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc Mông ở 2 xóm Thung Ẳng và Thung Mặn - 2 xóm có điều kiện khó khăn nhất xã. Đường giao thông xuống cấp, đi lại khó khăn. Bên cạnh đó, trình độ dân trí không đồng đều, còn hạn chế. Do ít được giao thương, tiếp xúc với bên ngoài nên phần lớn người dân ở 2 xóm này chưa nói được tiếng phổ thông. Buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chỉ hoàn tất suôn sẻ khi có sự hỗ trợ phiên dịch của một cán bộ xã.

Đó chỉ là một trong rất nhiều khó khăn mà Phòng Tư pháp huyện Mai Châu gặp phải khi triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên, vượt qua mọi khó khăn, thời gian qua, Phòng Tư pháp huyện Mai Châu đã tích cực, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cấp uỷ, chính quyền các cấp trong toàn huyện tập trung thực hiện nhiều giải pháp, đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Nhờ thế, đến nay, huyện đã cơ bản "xoá mù” về pháp luật cho đa số người dân trong huyện, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số; từng bước nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân.


Tính từ đầu năm đến hết tháng 8/2017, Phòng Tư pháp huyện đã phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức 85 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 8.210 người. Nội dung tập trung chủ yếu vào các văn bản pháp luật như Luật Tổ chức chính quyền, Luật Hộ tịch, Hiến pháp (sửa đổi), Luật Hôn nhân và gia đình, Bộ luật Dân sự, Luật Phòng - chống cháy, nổ, Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật Khiếu nại, Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng - chống ma túy… cùng nhiều Nghị định.

Đáng chú ý, thực hiện mục tiêu "xóa mù” pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, Phòng Tư pháp huyện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, UBND, Trung tâm Học tập cộng đồng các xã tổ chức 11 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho trên 516 lượt người.

Song song với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, từ đầu năm đến nay, huyện Mai Châu đã thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý tại 7 xã. Qua đó tư vấn pháp luật cho 50 trường hợp. Thông qua việc trợ giúp pháp luật đã lồng ghép tuyên truyền được 13 cuộc, thu hút 1.240 lượt người tham gia.

Tính đến hết tháng 8/2017, toàn huyện thành lập được 11 câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, trong đó có 7 câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tại các xã đặc biệt khó khăn. Các câu lạc bộ đã đi vào hoạt động có hiệu quả. Nhờ vậy, mọi thắc mắc của người dân liên quan đến các chính sách, pháp luật đều được trợ giúp kịp thời.

Để đưa các chính sách, pháp luật đến gần với người dân hơn, huyện Mai Châu còn tiếp tục duy trì hoạt động có hiệu quả các tủ sách pháp luật, ngăn sách pháp luật ở 23 xã, thị trấn và tại các trường học, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và bưu điện văn hóa xã. Hàng năm, các tủ sách đều được bổ sung, tăng thêm các đầu sách pháp luật. Qua đó kịp thời đưa chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân...

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet