Malaysia thành lập lực lượng chống buôn người di cư

M.A

Chính phủ Malaysia sẽ thành lập Lực lượng đặc biệt chống buôn người di cư để phối hợp với Văn phòng chống Tội phạm và Ma túy của Liên ​Hợp Quốc (UNODC) vào tháng 1/2017.

Quyết định này được Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cho biết tại một hội nghị của Hội đồng chống buôn bán người di cư (MAPO) ngày 19/12. 

Dân di cư Malaysia. Ảnh: Reuters

Trong một tuyên bố sau hội nghị, ông Zahid cho biết lực lượng đặc biệt sẽ được hình thành từ các đại diện của Văn phòng Tổng chưởng lý, Cảnh sát, Nhập cư, Cơ quan chấp pháp biển Malaysia, Hải quan, Hội đồng an ninh quốc gia và Cục nguồn nhân lực. 

Ngoài ra, ông Zahid cũng cho biết mục tiêu của việc thành lập lực lượng đặc biệt này là nhằm tăng cường chống buôn bán người theo quy định của Luật Di cư 2007 và Bộ luật Hình sự.

Tháng 7/2016, Chính phủ Việt Nam thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP).

Ban Chỉ đạo 138/CP có nhiệm vụ và quyền hạn giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, đoàn thể, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010; Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998; Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 và Quyết định số 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo còn có nhiệm vụ xây dựng chiến lược, kế hoạch phòng, chống tội phạm trong từng thời kỳ; chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người.

Cùng với đó là chỉ đạo phối hợp các cơ quan chức năng, các lực lương đấu tranh với các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động trên nhiều địa bàn, các vụ án nghiêm trọng, phức tạp về an ninh, kinh tế, trật tự xã hội nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, chống tiêu cực, tham nhũng, bảo đảm cho pháp luật được thi hành nghiêm minh và thống nhất.

Điều phối hoạt động trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm hình sự và hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm; giới thiệu, vận động, tiếp nhận, ký kết và tổ chức triển khai các dự án với các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet