Mạo danh cán bộ Văn phòng Bộ GĐ&ĐT yêu cầu nộp tiền mua tài liệu

Tiến Anh

Một số cá nhân mạo danh cán bộ Văn phòng Bộ GD&ĐT gọi điện thoại tới các sở Giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục về việc tổ chức hội nghị, hội thảo và yêu cầu nộp tiền mua tài liệu để được tham dự hội nghị, hội thảo do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
Bộ GD&ĐT lên tiếng vụ một số đối tượng một số cá nhân mạo danh cán bộ Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo gọi điện thoại tới các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục về việc tổ chức hội nghị, hội thảo và yêu cầu nộp tiền mua tài liệu để được tham dự hội nghị.

Bộ GD&ĐT chính thức thông báo, những ngày gần đây, một số cá nhân mạo danh cán bộ Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo gọi điện thoại tới các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục về việc tổ chức hội nghị, hội thảo và yêu cầu nộp tiền mua tài liệu để được tham dự hội nghị, hội thảo do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định: Khi tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi giấy triệu tập, giấy mời (qua email, fax, bưu điện) đến các cơ quan, đơn vị liên quan; Bộ không triệu tập bằng hình thức gọi điện thoại.

Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi trước tài liệu qua email (nếu cần) hoặc gửi tài liệu trực tiếp cho đại biểu tại hội nghị, hội thảo, tập huấn, không yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục nộp tiền mặt (hoặc chuyển khoản) mua tài liệu.

Khi nhận được những thông tin bất thường, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở Giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục không thực hiện các nội dung mà người gọi điện yêu cầu, đồng thời thông báo ngay cho Phòng PA83 của các tỉnh, thành phố và Văn phòng Bộ để được hướng dẫn xử lý.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet