Maritime Bank được sửa đổi vốn điều lệ

Ngày 20/2, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải (Maritime Bank) nâng vốn điều lệ lên 8.000 tỷ đồng.

Maritime Bank được sửa đổi vốn điều lệ

Ngày 20/2, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải (Maritime Bank) nâng vốn điều lệ lên 8.000 tỷ đồng.

Đồng thời, theo Quyết định này, Maritime Bank phải có trách nhiệm sửa đổi các điều, khoản liên quan trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của ngân hàng đối với nội dung đã sửa đổi tại NHNN theo quy định của pháp luật hiện hành.

Maritime Bank được sửa đổi vốn điều lệ
Ngày 27/2 tới đây, Maritime Bank tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012

Trước khi có Quyết định sửa đổi vốn lần này, Maritime Bank đã có đợt tăng vốn từ 5.000 tỷ lên 7.000 tỷ đồng thông qua phát hành quyền mua cổ phiếu.

Bên cạnh Quyết định chấp thuận sửa đổi vốn, NHNN cũng chính thức giao chỉ tiêu tín dụng năm 2012 cho Maritime Bank ở mức 17%.

Với mức chỉ tiêu này, Maritime Bank là một trong những ngân hàng thuộc nhóm đầu được cấp mức tăng trưởng tín dụng cao nhất trong năm nay.

Theo kết quả kiểm toán của Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam, trong năm 2011, lợi nhuận trước thuế của Maritime Bank đạt 1.037 tỷ đồng; vốn huy động tại thị trường I và trái phiếu huy động vốn đạt 69.473 tỷ đồng; dư nợ cho vay tổ chức kinh tế và dân cư chốt ở con số 37.753 tỷ đồng.

Ngọc Khôi

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet