Mất mùa nặng, Hà Tĩnh xin Trung ương hỗ trợ tiền

Trương Hoa

Tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính, Bộ NN&PTNT về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trong sản xuất lúa vụ Xuân năm 2017.
Hà Tĩnh đề nghị Bộ tài chính, Bộ NN&PTNT hỗ trợ gần 24 tỷ đồng về thiệt hại trong vụ Xuân 2017 (ảnh: T.Hoa)

Theo đó, số tiền hỗ trợ là 23.771.200.000 đồng (70% kinh phí từ Ngân sách Trung ương).

Đối tượng đề nghị hỗ trợ là các hộ nông dân có diện tích lúa bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trong sản xuất lúa vụ Xuân thuộc 13 huyện, thành phố, thị xã.

Tổng kinh phí hỗ trợ theo quy định tại Điểm a, Điểm c Khoản 1 Điều 5, Nghị định 02/2017/NĐ-CP là 33.958.860.000đ.

Cụ thể: Diện tích lúa thuần bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 2 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 1 triệu đồng/ha; diện tích lúa lai bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 3 triệu/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 1.500.000 đồng/ha.

“Hiện nay tỉnh Hà Tĩnh đang là tỉnh nhận bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương. Vì vậy, căn cứ cơ chế hỗ trợ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ; kính đề nghị Bộ NN-PTNT, Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tỉnh 70% kinh phí từ ngân sách Trung ương, tương ứng với số tiền 23.771.200.000 đồng”, văn bản nêu.

Vụ Xuân năm 2017, Hà Tĩnh gieo cấy 58.785ha lúa, nhưng bệnh đạo ôn cổ bông phát sinh, diễn biến nhanh đã gây thiệt hại nặng nề cho hơn 20.782ha lúa. Trong đó, thiệt hại từ 30-70% hơn 7.633ha; thiệt hại trên 70% hơn 13.149ha.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet