Mẫu đơn xin ly hôn

BTV (tổng hợp)

Theo quy định của pháp luật hôn nhân gia đình thì mẫu đơn xin ly hôn phải có các nội dung chính sau: Thỏa thuận về việc phân chia tài sản, thỏa thuận về việc nuôi con, trợ cấp...

Khi cuộc sống hôn nhân không thể tìm được tiếng nói chung nữa, nhiều cặp vợ chồng chọn giải pháp ly hôn, chia tay nhau trong hòa bình.

Tuy nhiên, không đơn giản như khi đăng ký kết hôn, thủ tục ly hôn khá phức tạp vì lúc này hai người đã có với nhau nhiều tài sản chung, con cái chung....

Việc viết một lá đơn ly hôn cũng phải tuân theo những quy định, chuẩn mực.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tư vấn của công ty luật Minh Khuê, mẫu đơn ly hôn ngoài những phần hành chính cơ bản cần đảm bảo đủ các nội dung sau:

+   Phần nội dung đơn ly hôn: Ghi thời gian kết hôn và chung sống, địa điểm chung sống tại đâu và hiện tại có đang chung sống cùng nhau hay không, phần này cần thể hiện tình trạng mâu thuẫn vợ chồng và nguyên nhân mâu thuẫn .... Làm đơn này đề nghị tòa giải quyết việc ly hôn.

+   Phần con chung: Nếu đã có con chung ghi thông tin các con chung (tên, ngày tháng năm sinh…), nguyện vọng và để nghị nuôi con .... Nếu chưa có con chung ghi chưa có..

+   Phần tài sản chung: Nếu có tài sản ghi thông tin về tài sản (liệt kê toàn bộ), trị giá thực tế, đề nghị phân chia ... Nếu không có tài sản chung ghi không có.

+   Phần nợ chung: Nếu có nợ chung ghi cụ thể số nợ, (tiền hay tài sản, chủ nợ là ai, thời gian trả nợ…) và đề nghị phân chia nghĩa vụ trả nợ trong đơn. Nếu không có nợ chung ghi không có...

--------------------------------

Dưới đây là một mẫu đơn xin ly hôn chung nhất bạn đọc có thể tham khảo: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN….............................................................

Tôi tên :.....................................................................................năm sinh :.............................

CMND (Hộ chiếu) số:: .............................................................ngày và nơi cấp : .................

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) ......................................................................................      

Xin được ly hôn với: .................................................................năm sinh :............................

CMND (Hộ chiếu) số:...............................................................ngày và nơi cấp :..................

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ) ...................................................................................................     

* Nội dung xin ly hôn: (A1)

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

* Về con chung: (A2)

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

* Về tài sản chung: (A3)

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.................. Ngày ........... tháng........... năm........

Người làm đơn

(Ký tên - Ghi rõ họ và tên)

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet