Mỗi học sinh phải tải mẫu phiếu đăng ký xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng để gửi kèm hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH,CĐ năm 2015.

Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng 2015 của Bộ GD&ĐT


P.V