Máy gội đầu tự động

Cheng Gongke, 38 tuổi, ở Trung Quốc phát minh ra máy gội đầu tự động và nhận được bằng sáng chế quốc gia.

Máy gội đầu này gồm một mũ bảo hiểm xe máy, hai bể chứa nước và một bảng điều khiển. Quá trình sử dụng máy diễn ra trong nhiều giai đoạn. Cheng cho biết đã phát minh ra máy này để người bà bị bại liệt của mình gội đầu dễ dàng hơn.

Theo CAĐN online

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet