Mekong Capital đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu Thế Giới Di Động ​

Hiền Anh

Quỹ đầu tư Mekong Capital vừa đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu MWG của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động từ này 12/10 đến 10/11 thông qua phương thức thỏa thuận.

Nếu bán thành công, Mekong Capital sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại MWG xuống còn 1,63%, tương đương 5 triệu cổ phiếu từ mức hiện tại là 2,6%, tương đương 8 triệu cổ phiếu.

Mekong Capital đầu tư lần đầu tiên vào MWG kể từ năm 2007 khi doanh nghiệp bán lẻ lớn nhất Việt Nam này mới chỉ có 7 cửa hàng Thegioididong. Quỹ này đã giảm dần tỷ lệ sở hữu tại MWG từ năm 2014 và sẽ bán hết cổ phần tại MWG vào giữa năm 2018 khi quỹ nắm giữ MWG là MEF II sẽ đóng quỹ vào giữa năm 2018.

MWG mới đây đã hoàn tất thương vụ M&A với CTCP Thế giới số Trần Anh (TAG). MWG hiện có 404 cửa hàng điện máy, doanh thu bình quân mỗi cửa hàng đạt 6,28 tỷ đồng/tháng; 1.013 cửa hàng Thegioididong, doanh thu bình quân 2,74 tỷ đồng/cửa hàng/tháng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet