MHB được bổ sung vào danh sách nhóm 1

Tiếp sau một số ngân hàng thông báo được xếp vào ngân hàng nhóm 1, hôm nay Ngân hàng Phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long (MHB) cũng được bổ sung vào danh sách này.

MHB được bổ sung vào danh sách nhóm 1

Tiếp sau một số ngân hàng thông báo được xếp vào ngân hàng nhóm 1, hôm nay Ngân hàng Phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long (MHB) cũng được bổ sung vào danh sách này.

MHB được bổ sung vào danh sách nhóm 1

Ngân hàng Nhà nước thông báo chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2012 của MHB là 17%. Với mức tăng trưởng này, MHB xác định mục tiêu cấp tín dụng trong năm 2012 đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn khoảng 4.000 tỷ đồng.

Trong đó nguồn vốn phục vụ cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lương thực là hơn 1.000 tỷ đồng, tiếp đến các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón, cao su, bột mỳ,... và một phần phục vụ đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn.

Nhiều ngân hàng đã chủ động công bố chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong nhóm 1 là cách để nâng cao hình ảnh của ngân hàng trong bối cảnh hiện tại. Điều này cũng giúp ngân hàng tạo được sức hút đối với khách hàng.

Việt Dũng

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet