Miễn cước chuyển phát bưu gửi góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng 12

Bình Minh

Từ ngày 15/9 đến ngày 31/10/2015, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sẽ miễn cước chuyển phát tất cả các bưu gửi của nhân dân đóng góp ý kiến về các dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.

Đồng thời, miễn cước chuyển phát các bưu gửi, bưu phẩm, bưu kiện có nội dung là Văn kiện và tài liệu phục vụ Đại hội Đảng.

Sáng nay, 22/9/2015, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) chính thức công bố việc miễn cước chuyển phát các bưu gửi, bưu phẩm, bưu kiện có nội dung là Văn kiện và tài liệu phục vụ Đại hội Đảng.

Các bưu gửi của nhân dân đóng góp ý kiến về các dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ XII sẽ được miễn cước chuyển phát từ nay đến 31/10/2015.

Đồng thời, từ  ngày 15/9 đến ngày 31/10/2015 Bưu điện Việt Nam sẽ miễn cước chuyển phát tất cả các bưu gửi của nhân dân đóng góp ý kiến về các dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.  Địa chỉ nhận là: Ban Tuyên giáo Trung ương, số 2B, Hoàng Văn Thụ, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Tất cả các bưu gửi có chứa tài liệu liên quan đến phục vụ Đại hội sẽ được đóng dấu ưu tiên chuyển phát lên trên mặt chính của bưu gửi. 

Để đảm bảo chất lượng dịch vụ, VietnamPost yêu cầu các đơn vị niêm yết công khai thông tin miễn cước phí chuyển phát bưu gửi có nội dung  góp ý kiến vào các dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng để người dân biết và sử dụng dịch vụ. Việc nhận gửi, khai thác, vận chuyển và phát trả phải thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, an toàn tuyệt đối.

Các điểm phục vụ của Bưu điện, đặc biệt là các điểm Bưu điện Văn hóa xã trên toàn quốc, cần tiếp tục lưu trữ các tài liệu có đăng tải nội dung toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 để tất cả cán bộ, Đảng viên, nhân dân dễ dàng tìm hiểu, tiếp nhận nội dung và tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo.

Các điểm phục vụ của Bưu điện, đặc biệt là các điểm Bưu điện Văn hóa xã trên toàn quốc, cần tiếp tục lưu trữ các tài liệu có đăng tải nội dung toàn văn dự thảo các văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ XII.

Các đơn vị cũng sẽ bố trí nhân viên đón tiếp chu đáo nhân dân đến đọc, tìm hiểu thông tin về Đại hội; Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin liên quan đến Đại hội XII của Đảng cho mọi tầng lớp nhân dân.

VietnamPost cũng vừa có văn bản gửi Bưu điện các tỉnh, thành phố cùng các đơn vị: Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện; Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện; Công ty Phát hành Báo chí Trung ương về việc tổ chức cung cấp dịch vụ trong quá trình chuẩn bị và diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Trong đó yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt đến tất cả các cán bộ công nhân viên về việc phục vụ Đại hội 12 của Đảng một cách tốt nhất tại tất cả các công đoạn sản xuất và cung cấp dịch vụ bưu chính, góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Đội ngũ cán bộ, công nhân viên, đặc biệt là bưu tá phát huy hơn nữa ý thức trách nhiệm, nêu cao tinh thần phục vụ thông tin nhanh chóng, an toàn, bí mật, văn minh, lịch sự, chu đáo, không để các cơ quan, đơn vị liên quan phản ánh về chất lượng và thái độ phục vụ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet