Miễn giảm, gia hạn thuế cho hơn 457 nghìn doanh nghiệp

Tính đến tháng 11/2012, có khoảng 457.500 lượt doanh nghiệp và hộ sản xuất, hộ gia đình và cá nhân được miễn, giảm, gia hạn tiền thuế, với số tiền khoảng 19.025 tỷ đồng.
Cụ thể, theo Bộ Tài chính, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ về miễn, giảm, gia hạn tiền thuế để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Bộ đã tiến hành miễn và gia hạn tiền thuế giá trị gia tăng đối với khoảng 216.450 lượt doanh nghiệp, hộ sản xuất, hộ gia đình và cá nhân, với số tiền khoảng 11.160 tỷ đồng; thực hiện miễn, giảm và gia hạn tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đối với  khoảng 203.550 lượt doanh nghiệp, với số tiền khoảng 4.940 tỷ đồng.

Đến thời điểm tháng 11/2012, có trên 340 doanh nghiệp được gia hạn tiền sử dụng đất, với số tiền gần 2.470 tỷ đồng; khoảng 3.610 doanh nghiệp được giảm 50% tiền thuê đất trong năm 2012, với số tiền 445 tỷ đồng. Ngoài ra, có 33.510 hộ đánh bắt hải sản và hộ làm muối được miễn thuế môn bài năm 2012 với số tiền khoảng 10 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết đã triển khai đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư đối với các chương trình, dự án, gồm nâng mức tạm ứng vốn cho các dự án đầu tư thuộc kế hoạch năm 2012; ứng trước kế hoạch năm 2013, vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2013-2015; hướng dẫn các Bộ ngành địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước về quản lý thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2012.

Ngoài ra, Bộ cũng chỉ đạo Kho bạc Nhà nước địa phương thực hiện kiểm soát chi đầu tư theo nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau”, tạo thuận lợi cho các chủ đầu tư trong việc hoàn tất hồ sơ, thủ tục thanh toán vốn; đẩy nhanh tiến độ giải ngân…; hoàn thành phân bổ 2.000 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn cho vay đầu tư kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, làng nghề ở nông thôn. 

Theo Vneconomy
  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet