Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐBCQG với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Xuân Tùng

Sáng nay (11/4), Quốc hội đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ với 2 Phó Chủ tịch và 12 ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, trong đó miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Theo đó, trong số 441 đại biểu có mặt tham gia biểu quyết, có 440 đại biểu đồng ý miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và với bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước và 12 Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, bằng 89,07%.

Theo Nghị quyết được thông qua sáng nay, việc miễn nhiệm các chức danh với 2 Phó Chủ tịch và 12 Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia sẽ có hiệu lực ngay khi Quốc hội thông qua.

Quốc hội vừa miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia với ông Nguyễn Xuân Phúc do mới được bầu làm Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: T.T

Cũng theo Nghị quyết, Quốc hội thống nhất miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia với ông, bà: Trần Đại Quang, Chủ tịch nước; Huỳnh Ngọc Sơn, nguyên Phó Chủ tịch QH; Tô Huy Rứa, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Ngô Văn Dụ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Thị Nương; nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Trưởng Ban công tác đại biểu; Nguyễn Thái Bình, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trước đó, đầu giờ sáng nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn về phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng-an ninh.

Sau đó, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Tiếp đó, Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Tiếp đến, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng-an ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet