Miễn nộp tiền thuế sử dụng đất nếu dưới 50.000 đồng/năm

Hồng Chuyên

Sáng nay (27/10), Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.

Trong đó, Chính phủ có đề xuất miễn nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nếu dưới  50.000 đồng/ năm.

Tờ trình nêu rõ, theo quy định hiện hành, nhất là thu đối với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối tượng hộ gia đình, người nộp thuế có mức từ 50.000 đồng/năm trở xuống rất lớn, như theo số liệu thống kê năm 2014 có 12,6 triệu hộ gia đình có số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp từ 50.000 đồng trở xuống với tổng số thuế trong toàn quốc 159,6 tỉ đồng; trong đó cơ bản là những hộ còn nhiều khó khăn.

Do vậy, Chính phủ đề nghị bổ sung Điều 61 Luật quản lý thuế quy định miễn nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân có số thuế phải nộp hàng năm từ 50.000 đồng trở xuống.

Thu thuế (ảnh minh họa)

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, qui định này cũng công bằng hơn khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, tham gia các hiệp định FTA đã cam kết thực hiện miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất nhập khẩu có giá trị thuế phải nộp 50.000 đồng/tờ khai hải quan; đồng thời giảm thủ tục hành chính kê khai, nộp thuế, tạo điều kiện cho cơ quan thuế tập trung lực lượng để quản lý có hiệu quả các nguồn thu ngân sách, đấu tranh chống thất thu, chống chuyển giá tốt hơn.

Đồng thời cũng phù hợp với qui định hiện hành chỉ thực hiện thu thuế (GTGT, thu nhập cá nhân) đối với hộ kinh doanh có doanh thu 100 triệu đồng/năm trở lên, khi đó hộ kinh doanh phải nộp tối thiểu là 1,5 triệu đồng/năm, tương đương 125.000 đồng/ tháng.

Trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết: “Đa số ý kiến trong Ủy ban TCNS nhất trí với Dự thảo luật việc miễn kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân có mức nộp dưới 50.000 đồng/năm nhằm góp phần cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí cho công tác hành thu”.

Tuy nhiên, cũng theo ông Hiển, có ý kiến cho rằng, việc quy định chế độ thu không chỉ là số thu nhiều hay ít mà nhằm góp phần nâng cao ý thức của người dân đóng góp cho cộng đồng và tăng cường công tác quản lý đất đai. Do vậy, chưa nhất trí với đề nghị của Chính phủ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet