Mở rộng khoa thận nhân tạo của Bệnh viện thành phố Hòa Bình

Ph. Thúy

Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế vừa có công văn gửi Bệnh viện Đa khoa thành phố Hòa Bình và Bệnh viện Bạch Mai về việc mở rộng khoa thận nhân tạo của Bệnh viện Đa khoa thành phố Hòa Bình.
Bệnh nhân chạy thận nhân tạo của Bệnh viện đa khoa Hòa Bình được chạy thận tại Bệnh viện Thận Hà Nội

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc giải quyết hậu quả tai biến điều trị tại đơn nguyên Thận nhân tạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã làm việc và thống nhất với Sở Y tế Hòa Bình phương án mở rộng khoa Thận nhân tạo cho Bệnh viện Thành phố Hòa Bình để chạy thận chu kỳ cho hơn 100 người bệnh hằng ngày chở xuống Hà Nội điều trị.

Tại tờ trình số 419/KCB ngày 05/6/2017 về việc viện trợ máy chạy thận nhân tạo cho Bệnh viện Thành phố Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Y tế đã phê duyệt hỗ trợ 10 máy chạy thận nhân tạo cho việc mở rộng khoa thận nhân tạo trên. Với mục tiêu sớm nhất đưa 10 máy chạy thận chu kỳ hoạt động phục vụ người bệnh.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế Hòa điều động nhân lực bác sỹ, điều dưỡng để khám, điều trị và vận hành máy chạy thận nhân tạo khi có máy hỗ trợ về Bệnh viện Thành phố Hòa Bình.

Ngoài ra, Sở Y tế chuẩn bị cơ sở vật chất như phòng đặt máy, hệ thống nước RO, giường bệnh ... để đảm bảo chạy thận chu kỳ cho hơn 100 người bệnh chuyển từ bệnh viện đa khoa tỉnh sang.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai chủ động nhân lực bác sỹ, điều dưỡng để phối hợp khám, điều trị và vận hành máy chạy thận nhân tạo khi có máy viện trợ về Bệnh viện Đa khoa Thành phố Hòa Bình.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet