Mời chào hàng gói thầu "Tuyên truyền thực hiện Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế"

PV

Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu "Tổ chức “Tuyên truyền trên các báo điện tử và trang thông tin điện tử tổng hợp về thực hiện Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế”.


Thông báo mời chào hàng

- Đơn vị mời thầu: Cục Báo chí

- Tên gói thầu: Xây dựng, đăng tải các videoclip, banner ảnh tĩnh, biểu ngữ cổ động để tuyên truyền trên các báo điện tử và trang thông tin điện tử tổng hợp về thực hiện Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế.

- Nội dung: Tuyên truyền trên các báo điện tử và trang thông tin điện tử tổng hợp về thực hiện Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế

- Nguồn kinh phí: Từ nguồn chi sự nghiệp thông tin và truyền thông năm 2016 đã phân bổ cho Cục Báo chí.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 24/10/2017  (trong giờ hành chính)

- Địa chỉ phát hành HSYC: Văn phòng Cục Báo chí

- Điện thoại: 04.39446294; Fax: 04.39446287

- Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: Chậm nhất trước 16h30’ ngày 24/10/2017.


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet